Leeuwarden gaat anders maaien voor bloemen – Aanbestedingsnieuws

Leeuwarden gaat anders maaien voor bloemen

Sinds 2018 worden wegbermen en grasvelden in de gemeente Leeuwarden minder vaak of anders gemaaid. Met deze nieuwe aanpak wil de gemeente de diversiteit van flora en fauna stimuleren. Omdat duidelijk zichtbaar is dat de gemeente op bepaalde plekken minder of anders maait, ontstonden vragen bij inwoners van de gemeente. Met een maaikaart die de gemeente aanbiedt wordt duidelijk waar en hoe  er in de gemeente gemaaid wordt. Voetbal-, speel- en recreatieveldjes vallen buiten het nieuwe maaibeheer.

Op een digitale maaikaart, die via www.leeuwarden.nl/groen te vinden is, is met gekleurde markeringen te zien waar, waarom en hoe er binnen de gemeente gemaaid wordt. Wanneer de bermen in bloei staan, worden sommige gemaaid. Dat wordt gedaan om de bloemen een tweede bloeiperiode te geven. Voordat de bloemen zaad zetten worden ze gemaaid. Hierdoor worden ze gestimuleerd om nogmaals te bloeien. Op andere plekken wordt juist later gemaaid, zodat variatie ontstaat en op verschillende plekken in de gemeente nog wat staat te bloeien.

©Zaz 2017

Voorheen werden bermen en grasvelden in de gemeente 28 keer per jaar gemaaid. Hierdoor zag het gras in de gemeente er weliswaar strak uit, maar ontstond er weinig variatie in planten en bloemen die zo belangrijk zijn voor insecten. Met het nieuwe maaibeheer is meer oog voor onder andere de natuur, insecten en biodiversiteit. Insecten zoals bijen en hommels hebben het de laatste jaren steeds moeilijke,r omdat minder bloemen en nectar aanwezig zijn om te bestuiven. De effecten en ontwikkelingen van het nieuwe maaibeheer worden nauwlettend door de gemeente gemonitord.

Bron: Leeuwarden, 24 juni 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *