Kantoormeubilair gemeente Eindhoven – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Kantoormeubilair gemeente Eindhoven

Foto: Pexels.com

De inrichting van de ambtelijke huisvesting van de gemeente Eindhoven vraagt al geruime tijd aandacht. Een belangrijke
oorzaak hiervan is de ontstane groei van de organisatie. Daarnaast wordt er niet op alle plekken voldaan aan de
Arbowetgeving. Al voor de coronacrisis werkten ruim 20% van de medewerkers thuis of op een andere locatie. Na de crisis zal naar verwachting 40% van het werk buiten de kantoorgebouwen plaatsvinden, zo laten onderzoeken onder de medewerkers
zien. De gemeente heeft tijdens de coronacrisis goede ervaring kunnen opdoen met thuiswerken. Deze ervaring wordt
straks benut om de beweging te maken naar structureel 40% van de tijd buiten de kantooromgeving werken. Met name
voor ontmoeting, samenwerking en (project)overleggen komen medewerkers voortaan naar kantoor. Het aantal individuele
werkplekken zal daarvoor krimpen met 23% en het aantal samenwerkplekken groeien met 194%. Om de gebouwen hierop aan te passen, gaat de gemeente Eindhoven vanaf september 2021 hybride werken.
De gemeentelijke gebouwen krijgen voor het hybride werken een andere indeling met focus-, routine- en samenwerkzones.
De gebouwen worden geschikt voor Activiteit Gericht Werken. De nieuwe indelingstekeningen hiervoor worden op
dit moment definitief uitgewerkt door (interieur)architecten die hierbij ook een sfeerimpressie hebben gegeven van de look
and feel van het meubilair. Voor deze nieuwe indeling is nieuw meubilair nodig, waarbij de focus zal liggen op aanschaf van
 communicatiemeubilair voor de samenwerkzones. Daarnaast zal de komende jaren ook incidenteel werkplekmeubilair (lees: ergonomisch meubilair) nodig zijn ter vervanging van of aanvulling op het huidige meubilair voor de focus- en routinezones.
De huidige raamovereenkomst die de gemeente Eindhoven heeft, biedt geen ruimte meer om dit grote project te bedienen,
vandaar dat een nieuw Raamovereenkomst afgesloten moet worden.

Door middel van deze aanbesteding wil de gemeente Eindhoven de mogelijkheid hebben om op een snelle en eenvoudige
manier te worden voorzien van kantoormeubilair – voornamelijk communicatiemeubilair, maar ook werkplekmeubilair – om
haar taken te kunnen uitvoeren. Gekeken wordt naar de beste prijs/kwaliteitsverhouding waarbij het meubilair zo
duurzaam mogelijk moet zijn. Opdrachtgever zoekt naar een leverancier die in overleg met de opdrachtgever en haar interieurarchitect tot concrete invulling van het interieurconcept kan komen. Daarnaast wil de gemeentelijke organisatie ontzorgd worden door het vereenvoudigen van het bestelproces, het volledig installeren bij levering en het onderhoud dat door de leverancier wordt uitgevoerd. Ook is het van belang dat het meubilair visueel aansluit bij het huidige meubilair dat reeds in de organisaties aanwezig is én dat er ruime keuze is in het aanbod van het meubilair.
Uitgangspunt is om gefaseerd invulling te geven aan het nieuwe werkplekconcept. Hierbij zal het overgrote deel van het
‘communicatiemeubilair’ voor de gebouwen ‘Stadhuistoren’ en ‘NRE’ uitgeleverd moeten worden in het vierde
 kwartaal van
2021
. Voor locatie ‘Mercado’ is de verwachte levering in het eerste kwartaal van 2022. Wat het ‘werkplekmeubilair’ betreft, wordt uitlevering gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst verwacht. Bovengenoemde doestellingen kunnen feitelijk vertaald worden naar de volgende kerneigenschappen van de leverancier:
Flexibel;
Professioneel;
Innovatief;
Kostenbewust;
Adviserend en;
Transparant.

Tot de Opdracht behoort primair het leveren en onderhouden van ‘communicatiemeubilair’. Als voorbeeld, maar niet
limitatief, behoren onderstaande producten tot het communicatie c.q. representatieve meubilair:
o Overleg hub’s;
o Oorstoelen;
o Modulaire tribunes;
o Modulaire projecttafels;
o Treincoupés;
o Akoestisch meubilair.

Tot de opdracht behoort secundair het leveren en onderhouden van ‘werkplekmeubilair’. Ondanks dat de gemeentelijke
panden grotendeels zijn voorzien in het werkplekmeubilair verwacht Opdrachtgever dat het personeelsbestand tot in 2025
groeit met circa 10%. Dit heeft mogelijk gevolgen ten aanzien van de bezetting van het huidige werkplekmeubilair.
De geraamde waarde van de opdracht bedraagt circa €1.000.000,-.   De overeenkomst die wordt gesloten met de winnende partij(en) is een raamovereenkomst in de zin van de Aanbestedingswet. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar en gaat in per 1 oktober 2021. De initiële contracttermijn eindigt op 30 september 2023. Opdrachtgever heeft tweemaal maal eenzijdig de mogelijkheid om de raamovereenkomst onder dezelfde condities te verlengen met telkens maximaal twaalf maanden. De
raamovereenkomst eindigt uiterlijk op 30 september 2025.

Bron: Tenderned maandag 2 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235044

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *