Standaardsoftware en SAM gemeenten Hilversum en Gooise Meren – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Standaardsoftware en SAM gemeenten Hilversum en Gooise Meren

Laatst geupdate op augustus 13, 2021 door redactie

foto: Pexels.com

De opdracht in deze aanbesteding ziet toe op de levering van de licenties voor standaardsoftware die de gemeenten ten behoeve van hun taakuitoefening nodig hebben. Tevens ziet de opdracht op de dienstverlening die relevant is rondom de levering van licenties, zoals hierna beschreven. Concreet komt dit neer op de volgende scopebeschrijving:
De leverancier draagt er ten behoeve van de gemeente zorg voor de verwerving en leverantie van standaardsoftware tegen optimale condities en tarieven, bestaande uit: het verwerven en leveren van (aanvullende) gebruiksrechten en of de levering van
onderhoudscontracten en of gerelateerde dienstverlening. Dit ten aanzien van (nieuwe en in gebruik zijnde) standaardsoftware.
Het voor de Aanbestedende dienst uitvoeren van de volgende SAM diensten ten aanzien van
standaardsoftware. Dit bevat:

Het opzetten, actueel en inzichtelijk houden van een éénduidige en volledige administratie van via de opdrachtnemer geleverde standaardsoftware. Dit inclusief minimaal de registratie van gebruiksrecht(en), onderhoud-regelingen, Service Level Agreements, expiratiedata en van toepassing zijnde licentie- en/of gebruiksvoorwaarden van een software vendor.
Het borgen van de software compliancy, inclusief assistentie bij audits.
Het proactief informeren van de aanbestedende dienst over belangrijke wijzigingen en de voor haar specifieke implicaties en gevolgen, in licentie- of gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de in gebruik zijnde standaardsoftware, bijvoorbeeld het door Oracle niet meer gratis aanbieden van Java voor zakelijk gebruik, of de recente security problematiek.
Het proactief signaleren van expirerende gebruiksrechten en nadere overeenkomsten, wijzigingen in gebruiksrecht, licentie-, abonnements- en gebruiksvoorwaarden en -structuren.
Bij de verwerving van standaardsoftware zoveel mogelijk borgen dat de juiste, actuele en binnen de Aanbestedende dienst van toepassing zijnde contractuele voorwaarden worden toegepast, voorafgaand aan de levering van standaardsoftware en waaronder: Security & privacy-vereisten en gemeentelijke ICT inkoopvoorwaarden (GIBIT 2020 of diens opvolger).
Het, op verzoek van de aanbestedende dienst, verlengen of beëindigen van gebruiksrechten en onderhoudsovereenkomsten ten aanzien van standaardsoftware.
Het tijdig aanleveren en in periodiek overleg bespreken van volledige, duidelijke en eenvoudig te interpreteren rapportages ten aanzien van standaardsoftware.

Het bieden van een web-based platform t.b.v.:
Inzicht in de administratie t.b.v. de verworven standaardsoftware,
Eenvoudige levering van standaardsoftware,
Het kunnen volgen van de levering van Nadere opdrachten.
Het adviseren over standaardsoftware in de breedste zin van het woord d.w.z.: advies over: de selectie van de juiste licenties, hoe om te gaan met vraagstukken omtrent samenwerking en het delen van licenties, alternatieve pakketten, et cetera.

De omvang van de opdracht bedraagt voor Hilversum ongeveer €3,500.00,- en voor de gemeente Gooise Meren €2.000.000,-  De gemeente Hilversum en de gemeente Gooise Meren hebben een convenant getekend voor samenwerking op het gebied van inkoop. Deze aanbesteding is een voortvloeisel uit dit samenwerkingsverband en heeft betrekking op een opdracht waarbij gelijke opdrachten van gemeente Hilversum én gemeente Gooise Meren zijn samengevoegd in één aanbesteding. Er is geen sprake van samenvoeging van ongelijksoortige opdracht(en). De gemeenten wensen ook de overeenkomsten gezamenlijk en in één perceel aan te besteden, zodat uniformiteit en uitwisselbaarheid in de in te zetten producten en diensten kan worden geborgd. Ook zijn de gemeenten van mening dat de markt dusdanig is georganiseerd, dat het gezamenlijk aanbesteden marktpartijen niet uitsluit van deelname. De aanbestedende dienst wil voor iedere gemeente afzonderlijk een overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer, voor de duur van drie jaar met een mogelijke verlenging van maximaal driemaal één jaar. De geplande ingangsdatum van de overeenkomst is direct na ondertekening van de overeenkomst. 

Bron: Tenderned zondag 1 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234971

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *