J.P. Van Eesteren: quickscans tijdens aanbestedingsprocedure voor risicomanagement – Aanbestedingsnieuws

J.P. Van Eesteren: quickscans tijdens aanbestedingsprocedure voor risicomanagement

Projecten en contracten zijn complexer geworden, de risico’s groter. Dat signaleert Van Eesteren in het jaarverslag van TBI, dat 21 april 2017 is verschenen. Van Eesteren ziet dat opdrachtgevers zich terugtrekken uit het bouwproces en de regierol toevertrouwen aan de opdrachtnemer. Die ontwikkeling vraagt van medewerkers dat ze zich ondernemender opstellen en bereid moeten zijn de verantwoordelijkheid op zich te nemen.Van Eesteren signaleert bovendien een verschuiving in de markt naar nieuwe types contract- en samenwerkingsvormen, zoals Design, Build & Maintain.

Personeel moet kunnen sturen op risico’s, maar ook klantgericht kunnen communiceren en samenwerken. J.P. van Eesteren heeft daarom veel aandacht besteed aan projectbeheersing, en dan met name aan risicomanagement. J.P. van Eesteren heeft een risicomanager aangesteld en is begonnen met het uitvoeren van quickscans tijdens de aanbestedingsprocedure. Met een quickscan kan snel worden onderzocht of een project binnen het risicoprofiel past. Met de quickscan worden score en kosten in kaart gebracht met verdeling van verantwoordelijkheden, waardoor voor iedereen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat de afspraken zijn.

Bron: TB, 21 april 2017

Zie ook:

https://www.crow.nl/vakgebieden/contracteren/risicomanagement/online-kennis-tools

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *