integraal wijkonderhoud groen 2022-2026 ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

integraal wijkonderhoud groen 2022-2026 ‘s-Hertogenbosch

Foto: Pixabay.com

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft het voornemen om het wijkonderhoud van vier wijken, namelijk ZuidOost (wijk 2), Graafsepoort (wijk 3), Empel (wijk 8) en Maaspoort (wijk 10) aan te besteden. De opdracht is verdeeld in twee percelen.
De wijken zullen tijdens de uitvoering aan elkaar gekoppeld worden: perceel 1: wijk 2 met 3 en perceel 2: wijk 8 met 10.
Het onderhoud van de wijken bevat de volgende werkzaamheden:
– het onderhouden van heesters, bodembedekkers, rozen, gevelbeplanting en vaste planten (alleen perceel 1);
– Het knippen van hagen en blokhagen;
– Het beheren van graskanten;
– Het maaien en bijmaaien van grasvelden en grasvelden en grasvelden-talud;
– Het maaien en bijmaaien van bermen en taluds;
– Het maaien van greppels;
– Het verwijderen van uitwerpselen;
– Onkruid beheersing verhardingen
– Het vegen van verhardingen (alleen perceel 1);
– beplantingsvakken, gazons en verhardingen ontdoen van natuurlijk afval;
– Groenrenovatiewerkzaamheden;
– Het schoonhouden van de inlaatroosters van de kolken;
– Het verrichten van diverse bijkomende werkzaamheden.

Het doel van deze openbare aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met die inschrijver die voldoet aan alle gestelde eisen en selectiecriteria en zich heeft geconfirmeerd aan de door de opdrachtgever gestelde tarieven.  De raamovereenkomst voor deze opdracht gaat in op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2023, met de optie om twee keer te verlengen met één jaar.Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en de
inschrijver voldoet aan de gestelde eisen, geschiktheidseisen zal de inschrijving verder beoordeeld worden. De beoordeling vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding. Er wordt gebruik gemaakt van de gunnen op waarde systematiek (GOW). GOW gaat uit van de toegevoegde waarde of meerwaarde en de totaalprijs van de inschrijving. Hierbij wordt de totale
fictieve meerwaarde bepaald aan de hand van de punten die worden gescoord op gunningscriteria.

Bron: Tenderned zaterdag 25 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239128

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *