Den Haag houdt aanbesteding haven bediencentrale – Aanbestedingsnieuws

Den Haag houdt aanbesteding haven bediencentrale

Den Haag wil een nieuwe bediencentrale bouwen voor de haven van Scheveningen. Daarvoor wordt nog een aanbesteding uitgeschreven. Het college heeft daarover na afloop van een raadsvergadering beslist.

De nieuwe bediencentrale wordt gehuisvest in een energieneutraal gebouw. De bediencentrale wordt zoveel
als mogelijk voorzien van gebouw gebonden installaties die energie-efficiënt zijn. Ook zal het gebouw
gebruik maken van alternatieve energiebronnen.

©Den Haag 2019

Het huidige gebouw van de bediencentrale dateert uit 1953. Oorspronkelijk werd alleen het scheepvaartverkeer vanuit de centrale bediend. Met de komst van de Hubertustunnel in 2008 is ook de bediening en bewaking van de Hubertustunnel en de Koningstunnel ondergebracht in de bediencentrale op Scheveningen.

Om dit mogelijk te maken zijn destijds een ‘tijdelijk’ techniekgebouw en een container met daarin o.a. een noodstroomaggregaat naast het gebouw geplaatst.

De Warvw, (wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels) vereist dat ook de nieuwe Victory Boogie Woogietunnel (onderdeel van project Rotterdamsebaan) vanaf de openstelling is aangesloten op een bediencentrale. Dat past alleen niet in de bestaande bouw op de Adriaan Maaskade. Daar is fysiek geen ruimte meer over om ook de bedienplaats voor de Victory Boogie Woogietunnel een plek te geven. Ook is de bestaande bediencentrale bouwkundig niet geschikt voor renovatie in combinatie met verdere uitbreiding.

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Ondertussen is er een behoefte aan tijdelijke huisvesting van de bediencentrale Nabij de bestaande bediencentrale op Scheveningen wordt een tijdelijke huisvesting voor de
scheepvaartcentrale / semafoor gerealiseerd. Tijdens de realisatie van de nieuwe bediencentrale wordt
vanuit daar het scheepvaartverkeer begeleid

De kosten voor de realisatie van de nieuwe bediencentrale zijn geraamd op € 14,65 mln., prijspeil 2018
(RIS302206). Dekking voor deze investering vindt plaats uit het budget van de Rotterdamsebaan, in lijn
met de eerdere besluitvorming (RIS299495 en RIS300605).

Zie verder:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8290334/2/RIS304173%20Voorstel%20college%20inzake%20Voorlopig%20ontwerp%20bediencentrale%20DH

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *