Hoog volume printers Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Hoog volume printers Den Haag

Foto: pixabay.com

De gemeente Den Haag heeft momenteel vijf hoog volume printers in gebruik bij de afdeling Print- en Verzendservices (P&V) van de Dienst Bedrijfsvoering. De overeenkomst die ten grondslag ligt aan het gebruik van de printers eindigt per 1 juli 2022. Voor deze datum wil de gemeente Den Haag vier printers die de huidige vijf printers vervangen volledig operationeel hebben.

Voor covid-19 was het allemaal vrij voorspelbaar en waren de ontwikkelingen zoals in de markt waren voorspeld ook van toepassing binnen de gemeente Den Haag. Zoals de digitalisering van de poststromen, de afname van de zwart tikken en de vervanging van drukwerk voor printwerk. De aantallen prints van de afgelopen jaren zijn als volgt.
2018: 6.900.000 zwart en 2.900.000 kleur
2019: 6.700.00 zwart en 2.800.00 kleur
2020: 7.000.000 zwart en 2.000.000 kleur
2021: 8.000.000 zwart en 1.900.000 kleur.
De groei van de zwartafdrukken is Covid-19 gerelateerd en zal na de epidemie in de lijn van de verwachting weer naar de in markt bekende afname gaan. Kleur daarentegen verwachten we, ook in de lijn van de verwachting van de markt,  een kleine stijging. Het drukken in kleine oplages wordt vervangen door printen en door het thuiswerken wordt er meer gebruik gemaakt van Printing on Demand. Printwerk dat normaliter decentraal op MFP geprint werd zal vaker centraal geprint gaan worden op de bij de Dienst Bedrijfsvoering aan de Zilverstraat, welke toename dit betekend is voor nu nog niet te prognosticeren.

De geraamde maximale waarde van de opdracht bedraagt €1.300.000,- exclusief BTW en inclusief opties en verlengingen.
De genoemde omschrijvingen en aantallen zijn bedoeld ter indicatie en zijn daarom niet leidend.De gemeente Den Haag heeft gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. Dit betekent dat in principe iedere geïnteresseerde marktpartij een inschrijving kan indienen voor deze opdracht. Indien de gemeente Den Haag overgaat tot gunning van de opdracht, vindt de gunning plaats op grond van de naar het oordeel van de gemeente Den Haag Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Het gunningscriterium dat daarvoor wordt gebruikt is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

De af te sluiten overeenkomst treedt naar verwachting in werking op 20 april 2022. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag tweemaal met één jaar worden verlengd onder gelijke condities.

Bron: Tenderned vrijdag 14 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249360

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *