Uitbreiding van kindcentrum Vroondaal Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Uitbreiding van kindcentrum Vroondaal Den Haag

KC Vroondaal in aanbouw. Foto: © Kindcentrum Vroondaal

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) en de gemeente Den Haag realiseren op dit moment een nieuw schoolgebouw voor kindcentrum Vroondaal aan de Bertrand Russelllaan 16-18 in de wijk Vroondaal in Den Haag.
Dit schoolgebouw zal naar verwachting in september 2022 worden opgeleverd. Op dat moment is het gebouw echter al te klein om het aantal leerlingen te huisvesten.  Gezien het feit dat dit tekort aan lokalen minimaal 15 jaar aan de orde is, hebben de gemeente Den Haag en SCOH besloten dat er een permanente uitbreiding moet gaan plaatshebben, voor 6 lokalen met een oppervlakte van ca. 500 m². De uitbreiding moet uiterlijk juli 2023 worden opgeleverd. De start van de werkzaamheden voor de uitbreiding is gepland in september 2022, wanneer de huidige werkzaamheden voor het hoofdgebouw zijn afgerond en het schoolgebouw aan ons is opgeleverd. Voor dit gebouwdeel is alleen SCOH opdrachtgever. SCOH wil een overeenkomst aangaan
voor de realisatie van de nieuwbouw inclusief het omliggende terrein van die uitbreiding. 

De bouwwerkzaamheden voor het “hoofdgebouw” zijn op dit moment in volle gang. De uitvoerend aannemer is de firma Vink en Veenman uit Nieuwkoop. De uitbreiding moet plaatshebben achter de gymzaal van de school. In 1,5 laag, waarbij er vier lokalen op de begane grond worden gerealiseerd en twee op de eerste verdieping. Omdat de school nagenoeg vanaf de start van de uitbreidingswerkzaamheden in gebruik is, is het werkterrein beperkt. Vooral ook omdat het grootste deel van het schoolterrein als speelterrein zal worden gebruikt. Het ontwerp van de uitbreiding heeft uiteraard dezelfde architectuur als het hoofdgebouw.
De school is als “Bijna energieneutraal gebouw” (BENG) ontworpen. Het gebouw wordt verwarmd met behulp van warmtepompen en het is sterk geïsoleerd. In de huidige bouw is voor zover mogelijk rekening gehouden met de uitbreiding. Langs de wanden zijn reeds funderingspalen aangebracht, er zijn sparingen opgenomen voor deuren ed. en de installatie is voorbereid op de uitbreiding. Het totale werk voor de uitbreiding is door de opdrachtgever geraamd op €1.100.000,-
excl. BTW. De opdracht betreft de aanneming van het nieuwbouwwerk voor de uitbreiding, exclusief die van het omliggende, bij de school behorende terrein. Dit wordt na oplevering door de opdrachtgevers zelf uitgevoerd.

NDR: Merk op dat in de ene paragraaf wordt gesproken van de realisatie van de uitbreiding inclusief het omliggende terrein van de uitbreiding en in de volgende paragraaf is het exclusief het omliggende terrein. Dit is géén fout van Aanbestedingsnieuws, echter een onduidelijkheid in de leidraad bij deze aanbesteding. Nu zegt de aanbesteder: Bij tegenstrijdigheden tussen de documenten onderling of met de tekst van de aankondiging prevaleert de aankondiging en gaat de tekst in  de selectieleidraad boven die van de bijlagen en de toepasselijke reglementen. De inhoud van de basisovereenkomst zal prevaleren boven de tekst van de aankondiging en leidraden. Maar nu zit de tegenstrijdigheid dus in één document,dat was niet voorzien.

De gekozen aanbestedingsprocedure is de niet-openbare en die bestaat zoals u weet uit 2 fasen. in de aanmeldfase zullen vijf gegadigden worden geselecteerd. In de gunningsfase wordt aan de geselecteerde gegadigden de gunningsleidraad uitgereikt.

Bron: Tenderned vrijdag 14 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249588

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *