GEO-omgeving Veiligheidsregio Brabant-Noord – Aanbestedingsnieuws

GEO-omgeving Veiligheidsregio Brabant-Noord

De huidige situatie bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord kenmerkt zich door een versnipperde geo-architectuur. Opdrachtgever gebruikt verschillende geo-applicaties die hun eigen gegevensopslag hebben. Er is geen gemeenschappelijk opslag van geodata in een geodatabase. Gegevens staan bijvoorbeeld in een mappenstructuur en op verschillende laptops. Opdrachtgever kan daardoor niet efficiënt gegevens koppelen, integraal ontsluiten en gebruiken. Medewerkers hebben geen gedeeld beeld van de werkelijkheid. Opdrachtgever benut onvoldoende de mogelijkheden die geo-informatie kan bieden voor de werkprocessen van de organisatie.

In de gewenste situatie is het geo-applicatielandschap efficiënt ingericht. Geodata worden in een centrale geo-database opgeslagen en van daaruit op basis van viewers, webservices en API’s ontsloten voor (interne en externe) gebruikers en afnemende applicaties. Gegevens zijn afkomstig uit interne en externe bronnen. Een belangrijke externe bron is GEO4OOV, de
geo-voorziening van de OOV-sector met landelijke en regionale geodata. Iedereen kijkt naar dezelfde gegevens, zodat er een gedeeld beeld bestaat van de werkelijkheid. Gegevens zijn voorzien van metadata waardoor gebruikers inzicht krijgen in de actualiteit, kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de gegevens. De huidige desktop GIS-toepassingen ArcGIS Pro en QGIS blijven in gebruik en kunnen eenvoudig en zonder gegevensconversie gegevens uit de Geo-omgeving gebruiken en/of
gegevens in de geodatabase invoeren. De Geo-omgeving ondersteunt dus het gebruik van beide desktop GIS-toepassingen.

De opdracht in deze aanbesteding bestaat uit de volgende onderdelen:
• Het leveren en implementeren van een Geo-omgeving als cloud-oplossing (WebGIS technologie) met de volgende componenten:
o een geodatabase voor het opslaan van geo-informatie uit verschillende bronregistraties;
o een kaartserver om geo-informatie uit de geodatabase (of direct uit bronregistraties) op basis van geo-webservices beschikbaar te stellen aan afnemende applicaties;
o een geoviewer voor het visualiseren, raadplegen, invoeren en muteren van gegevens op de kaart op basis van de geo-webservices van de geoserver en eventuele externe geo-webservices;
o een geoportaal voor het overzicht en het beschikbaar stellen van onder andere
kaarten en (open) databestanden aan (keten)partners, publiek en bedrijven;
o een beheeromgeving voor het inrichten van de geodatabase, geoserver, geoviewer en het geoportaal.
o de ICT-infrastructuur/architectuur voor de Geo-omgeving.
• Eenmalige diensten bestaande uit:
o het implementeren en beschikbaar stellen van de Geo-omgeving;
o het inrichten van de Geo-omgeving met een basis set gegevens, samen met de functioneel beheerder van opdrachtgever
o het opleiden van 4 à 5 (vier à vijf) functioneel beheerders;
o het verzorgen van instructies aan key-users.
• Doorlopende diensten bestaande uit:
o het hosten van de Geo-omgeving;
o het bieden van applicatiebeheer en technisch beheer;
o het bieden van onderhoud en support;
o het bieden van consultancy op basis van een strippenkaart van 100 uur per jaar.

Het aantal uren kan nog wijzigen tijdens contractduur. De Geo-omgeving dient een basis te zijn voor de verdere doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening van opdrachtgever.

De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van twee jaar. De aanbestedende dienst heeft hierna de mogelijkheid om de overeenkomst onbeperkt
aantal keer onder dezelfde voorwaarden te verlengen met een periode van maximaal één jaar. Deze onbeperkte verlengopties zijn stilzwijgend. Vanwege het onbeperkte aantal verlengopties is er dus sprake van een contract voor onbepaalde tijd. Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende dienst de Europese openbare procedure. Alle inschrijvingen die  niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door de aanbestedende dienst geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium: de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 22 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/304851

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 juli 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *