Gemeenten Noord-Veluwe kopen jeugdhulp met aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Gemeenten Noord-Veluwe kopen jeugdhulp met aanbesteding

De gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn gestart met een nieuw aanbestedingstraject voor het gezamenlijk inkopen van jeugdhulp en jeugdpsychiatrie. De order heeft een looptijd van 4 jaar en staat open voor alle jeugdhulpverleners, die aan de voorwaarden voldoen. De geraamde opdrachtwaarde is volgens het tender-bericht €30 miljoen.

Begin dit jaar heeft de gemeente een visie geschreven op de inkoop. Er is door de gemeenten een strategische keuzenota opgesteld. In deze nota zijn de kaders waarbinnen de aanbesteding wordt vormgegeven vastgelegd, voorbeeld hiervan is dat de gemeenten werken met een dynamische aanbesteding.

De gemeenten hebben de verschillende vormen van zorg verder uitgewerkt, zoals begeleiding, pleegzorg of dyslexie. De aanbestedingen op de verschillende vormen van zorg zijn op dit moment open voor inschrijving door zorgaanbieders.

Bron: Pixabay, Cocoparisienne

Aanbieders kunnen voor één, meerdere of alle zeven gemeenten gecontracteerd worden. Vanaf eind 2017 is duidelijk welke zorgaanbieders de jeugdhulp gaan verzorgen in de gemeenten. De geselecteerde zorgaanbieders starten vanaf januari 2018. Na de inkoop van de jeugdhulp blijft de inkoopsamenwerking aandacht besteden aan het doorontwikkelen van de jeugdhulp. Er is een ontwikkelagenda opgesteld. Deze maakt onderdeel uit van de aanbesteding, Nadat de contracten zijn gesloten, gaan we met de aanbieders aan de slag met de thema’s die in deze agenda staan.

In de aanbesteding is opgenomen dat een hulpverlener zo veel mogelijk naar de jongere toe gaat in plaats van de jongere naar een hulpverlener. Hierdoor wordt een jongere in een vertrouwde omgeving geholpen. Samenwerking met onderwijs is een punt dat verder opgepakt wordt. Een voorbeeld daarvan is dyslexie waarbij wordt toegewerkt naar een snelle diagnose en behandeling.

Aanbieders die mee willen doen met de aanbesteding, kunnen deze vinden op tenderned en via Negometrix.

Blijkens Negometrix zijn er nog enkele voorlichtingsbijeenkomsten voor aanbieders. Het gaat onder meer om:

5. Ambulante basis GGZ (thuis en op locatie van aanbieder)

  • Verwachte publicatiedatum is 14 juli 2017
  • Voorlichtingsbijeenkomst Negometrix is 17 juli 2017

6. Ambulante Specialistisch GGZ-behandeling (thuis en op locatie van aanbieder)

  • Verwachte publicatiedatum is 14 juli 2017
  • Voorlichtingsbijeenkomst Negometrix is 17 juli 2017

7. Gezinshuizen

  • Verwachte publicatiedatum is 21 juli 2017
  • Voorlichtingsbijeenkomst Negometrix is 24 juli 2017

8. Overige verblijfsvormen (inclusief bovenregionale), inclusief begeleiding en behandeling

  • Verwachte publicatiedatum is 28 juli 2017
  • Voorlichtingsbijeenkomst Negometrix is 31 juli 2017

Bron: Harderwijk, 11 juli 2017

Zie eerder:

Den Haag gaat jeugdzorg regionaal aanbesteden volgens Zeeuws model

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *