Financiering Windpark Fryslân rond – Aanbestedingsnieuws

Financiering Windpark Fryslân rond

Tien banken en de provincie Fryslân verstrekken samen een financiering  aan Windpark Fryslân, dat wordt gebouwd in het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk, zes kilometer uit de Friese kust. Nog niet eerder is zo’n groot windpark in een binnenwater gebouwd in de wereld.

De banken financieren gezamenlijk circa 700 miljoen euro. De provincie investeert 100 miljoen euro in het windpark, dat genoeg duurzame stroom oplevert voor alle Friese huishoudens. Financiële deelneming door een provincie is uniek in deze markt.

De contracten voor de financiering zijn vandaag getekend in Amsterdam. De betrokken banken zijn: ABN Amro, BNG, BNP Paribas, DZ Bank, Helaba, ING, KBC, KfW IPEX, NWB en Rabobank. De totale constructiekosten van het windpark bedragen circa 850 miljoen euro.

De provincie Fryslân neemt met 20 miljoen euro deel in het aandelenkapitaal van het windpark en verstrekte daarnaast een achtergestelde lening van 80 miljoen euro. Met haar  belang van 15% in het windpark kan de provincie invloed uitoefenen op het beleid van het windpark. De provincie heeft het recht twee commissarissen te benoemen, net zoveel als de andere aandeelhouders. De vier commissarissen zullen gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter aanstellen.

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het noordelijk deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk nabij Breezanddijk. Het windpark omvat 89 turbines van 4,3 MW, die in een clustervorm worden geplaatst. Het is wereldwijd het grootste windpark dat in een binnenwater wordt gebouwd.

Met een vermogen van 382,7 MW levert Windpark Fryslân voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens. Het windpark draagt voor ruim 70% bij aan de Friese doelstelling van 530,5 MW windenergie in 2020. In 2020 leveren de eerste windturbines van het windpark naar verwachting al stroom. In 2021 is het windpark volledig operationeel.

Windmolens Ijsselmeer bij Almere ©ZaZ 2016

De bouw van het windpark omvat ook de aanleg van een natuureiland ten zuiden van de Afsluitdijk van 2 ha boven water en 25 ha onder water. Dit eiland kan tijdens de bouw van het windpark gebruikt worden als werkeiland. Het eiland wordt doorontwikkeld tot een vogeleiland, dat extra kwaliteit toevoegt aan het rust- en foerageergebied van vissen en vogels.

Fryslân, 09 oktober 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *