Fietsprojecten Zeist (wegenreconstructie) – Gemeente Zeist – Aanbestedingsnieuws

Fietsprojecten Zeist (wegenreconstructie) – Gemeente Zeist

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Kroostweg Zeist. Foto: Google Streetview

De gemeente Zeist heeft het voornemen om door middel van een concurrentiegerichte dialoog een bouwteam partner te selecteren ten behoeve van de uitvoering van dit project. Dit betreft de reconstructie van:
 de Oude Arnhemseweg (zuid) van de Montaubanstraat tot aan de Schaerweijdelaan,
 Kroostweg,
 Kwikstaartlaan van de Koppelweg tot de Pijlstaartlaan in Zeist,
 Baarnseweg van de Paltzerweg tot de Dolderseweg en
 De Andreas Foxlaan.
Oude Arnhemseweg (zuid)
Het wegdek en de -indeling is verouderd en daarnaast dient de doorstroming en de veiligheid op de weg en kruisingen verbeterd te worden. Dit gedeelte van de Oude Arnhemseweg is al jaren een punt van aandacht. De afbakening van het project betreft de Oude Arnhemseweg tussen de rotondes met de Montaubanstraat en Schaerweijdelaan.
Kroostweg
De Kroostweg is aan vervanging toe, de laatste jaren zijn al verschillende plaatselijke reparaties uitgevoerd.
Het voetpad t.h.v. de begrafenisonderneming staat regelmatig onder water en is daarmee vaak onbegaanbaar.
Uitgangspunt is om dit deel van de Kroostweg om te vormen tot een fietsstraat. Ook wil de opdrachtgever meer ruimte maken voor groen en zo veel als mogelijk regenwater afkoppelen om lokaal te infiltreren. Het projectgebied betreft het openbaar gebied tussen de Griftlaan en Koppelweg, en een klein deel van de Nieuweroordweg van de Kroostweg tot de eerste kruising.
Kwikstaartlaan
De Kwikstaartlaan is een bijzondere weg. Voor een gedeelte maakt het volledig onderdeel uit van een bedrijventerrein, voor een gedeelte gemengd woongebied met bedrijventerrein en voor een gedeelte alleen woongebied. De openbare inrichting is inmiddels zo’n 45 jaar oud (aanlegjaar 1977), de asfaltverharding is voor wat betreft de onderhoudstoestand de laatste jaren verslechterd mede door de plaatselijke omstandigheden (vochtige omgeving). Doel is om de openbare ruimte zo in te richten dat het onaantrekkelijk wordt voor vrachtverkeer om van deze route gebruik te maken. Het projectgebied betreft de Kwikstaartlaan tussen de Koppelweg en de Pijlstaartlaan.
Baarnseweg
De Baarnseweg, een bestaande erftoegangsweg, wordt omgevormd naar een fietsstraat. Op een fietsstraat gelden dezelfde regels als op een fietspad alleen is hier ook gemotoriseerd verkeer toegestaan. De auto is hier te gast en hoort zich ook zo te
gedragen. Naast het versmallen van de weg zijn er daarom ook drie verkeersdrempels ontworpen als snelheid remmende maatregel. De snelheid blijft hier 30km per uur. Het projectgebied betreft de Baarnseweg tussen de Paltzerweg en de Dolderseweg.
Andreas Foxlaan
Ook de Andreas Foxlaan betreft een erftoegangsweg en wordt omgevormd naar een fietsstraat. De rijbaan van de Andreas Foxlaan wordt versmald en wordt uitgevoerd in rood asfalt. De weg wordt als eenrichtingsverkeer ingericht.  Het projectgebied betreft de Andreas Foxlaan tussen Dolderseweg en de Fornheselaan.

De aanbestedingsprocedure kent twee fasen. De eerste fase betreft de selectiefase. De tweede fase betreft de gunningsfase. In
de selectiefase worden drie partijen geselecteerd op wie geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, die voldoen aan de geschiktheidseisen en de hoogste score hebben behaald op de selectiecriteria. Indien dit niet tot een keuze van drie partijen leidt vanwege gelijke scores, wordt er geloot om zo tot een selectie van drie partijen te komen. De geselecteerde partijen worden in de gunningsfase in de gelegenheid gesteld om een inschrijving in te dienen. Voor de realisatie- en bouwteamfase van het project heeft de gemeente Zeist een budget beschikbaar van €4.200.000,- exclusief btw. Dit bedrag is taakstellend voor alle
projectgebonden kosten. Door in te schrijven conformeert de aanmelder zich aan het plafondbedrag. Inschrijvingen met een inschrijfsom hóger dan dit plafondbedrag worden terzijde gelegd. Vanuit het vertrouwen dat de inschrijver na gunning volledig nakomt, dat wat is beloofd in het Plan van Aanpak, hanteren wij een bonus. Bij een vlekkeloos uitgevoerde opdracht levert dit bij oplevering een bonus van € 150.000,- op. Deze bonus is niet inbegrepen in het hier genoemde plafonbudget.De opdrachtnemer dient rekening te houden met een separate bouw-team fase. In juni 2023 wordt gestart met de voorbereiding in bouw-teamverband. De wens van de opdrachtgever Zeist is dat het werk zo spoedig mogelijk in uitvoering gaat. Oplevering is voorzien in november 2024 Oude Arnhemseweg zuid, Kroostweg & Kwikstaartlaan en voor augustus 2024 Baarnseweg en Andreas Foxlaan.

Bron: Tenderned vrijdag 20 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286235

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 januari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *