Woningbouw 24 woningen Brandenburg gemeente De Bilt – Aanbestedingsnieuws

Woningbouw 24 woningen Brandenburg gemeente De Bilt

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

De opdracht in deze aanbesteding heeft betrekking op het bouwen van vierentwintig  woningen en de inrichting van het bijbehorende gebied. De vijverpartij en het omringende groen is van deze opdracht uitgesloten. De gemeenteraad heeft 20 oktober 2022 ingestemd met de Ruimtelijke Randvoorwaarden (RRVW). Eén van de vervolgstappen is het betrekken van marktpartijen.

De opdracht omvat alle noodzakelijke werkzaamheden voor het bouwen van de woningen op de aangegeven locatie. Een beschrijving op hoofdlijnen van de opdracht:

 • Ontwikkelen van een woningbouwplan van vierentwintig woningen (Schetsontwerp, Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp)
 • In ontwerpen ook aangrenzende openbaar gebied meenemen
 • Benodigde vergunningenprocedures
 • Bouwrijp maken van de locatie (terrein wordt in huidige staat geleverd na sloop van de opstallen)
 • Realiseren van het woningbouwplan
 • Woonrijpmaken van locatie

Een nadere detailbeschrijving van de werkzaamheden en hoeveelheden volgt in de offertefase. De offertefase zal aanbesteed worden op basis van BPKV (beste prijs-kwaliteitsverhouding). Hierbij zal kwaliteit onder andere beoordeeld worden aan de hand van de volgende kwalitatieve (sub)gunningscriteria:

 • plan van aanpak
 • uitstraling woningen
 • risico’s en risicobeheersing
 • planning
 • betrekken van omwonenden en overige stakeholders
 • duurzaamheid

De Aanbestedende dienst volgt de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Door een niet-openbare aanbestedingsprocedure te volgen kan iedere geïnteresseerde ondernemer een aanmelding indienen, om zodoende mee te dingen naar deelname aan de offertefase uitmondend in de gunning van de opdracht. De aanbestedende dienst met maximaal drie geschikte gegadigden de offertefase doorlopen.

Bron: Tenderned vrijdag 20 januari 2023https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285944

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 januari 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *