Eneco legt warmtenet aan in Schiedam – Aanbestedingsnieuws

Eneco legt warmtenet aan in Schiedam

Schiedam is akkoord gegaan met Eneco voor de aanleg van een warmtenet in Groenoord met de ondertekening van de contracten tussen gemeente Schiedam, Woonplus en Eneco. De Schiedamse gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 15 december ingestemd met de aanleg van een warmtenet voor Groenoord.  Volgens het persbericht is met de aanleg van het warmtenet in een wijk maar liefst €120 miljoen euro gemoeid.

Na het besluit van de Schiedamse raad op 15 december zijn vandaag de contracten voor de uitvoering van het project getekend

©Eneco 2020

. Hiermee starten in 2021 de verdere voorbereidingen voor de bouw van het benodigde warmtestation en de aanleg van het warmtenet.

 

De uitvoering van het project gaat ongeveer 10 jaar duren waarin gemeente Schiedam, Woonplus, Eneco en ook de provincie Zuid-Holland nauw blijven samenwerken. Er wordt zo’n 120 miljoen euro in de wijk geïnvesteerd in de vorm van de nieuwe energie-infrastructuur en woningverbetering. Dit geeft ook ruimte voor het verzilveren van een aantal koppelkansen op sociaal-maatschappelijk gebied, zoals onderwijs en werkgelegenheid. Daarnaast kunnen bewoners meebeslissen over de herinrichting van de openbare ruimte.

Alle bewoners hebben de vrije keuze om wel of niet over te stappen op het warmtenet. Wethouder Jeroen Ooijevaar:
“We vinden het belangrijk dat mensen de ruimte hebben om hun eigen keuzes te maken. Alle inwoners kunnen via onafhankelijk adviseurs gratis advies krijgen over woningverbetering en bijbehorende financiering. Ook over andere opties dan het warmtenet. We vinden het belangrijk dat mensen de juiste afweging kunnen maken over wat voor hen haalbaar en betaalbaar is. Als gemeente zorgen we voor voordelige financiering vanuit een stimuleringsfonds.”

Er wordt zo’n 120 miljoen euro in de wijk Groenoord geïnvesteerd.  Dat is “in de vorm van de nieuwe energie-infrastructuur en woningverbetering”, aldus het persbericht”, dat er aan toevoegt: “Dit geeft ook ruimte voor het verzilveren van een aantal koppelkansen op sociaal-maatschappelijk gebied, zoals onderwijs en werkgelegenheid. In 2021 starten de voorbereidingen voor de bouw van het benodigde warmtestation en de aanleg van het warmtenet. Het project gaat zo’n 10 jaar duren.”

Donderdag 17 december vindt de ondertekening van de contracten plaats met partners Woonplus en Eneco.

Berend Potjer, gedeputeerde Energie, Provincie Zuid-Holland: “Aardgasvrij Groenoord wordt nu realiteit. Een paar maanden geleden mocht ik met de wethouder en woningcoöperatie het eerste project aftrappen. Mooi dat de gemeente nu deze stap zet en de hele wijk laat profiteren. Schiedam wordt hiermee een voorbeeld dat het mogelijk is oudere wijken duurzaam te verwarmen. Als provincie hebben we met raad en daad meegewerkt aan de voorbereiding en we delen de ervaringen uit deze wijk graag met andere gemeenten. Dit alles om uiteindelijk bewoners op termijn meer comfort, duurzame warmte en een lagere rekening te kunnen bieden”.

 

Zie ook:

https://schiedam24.nl/nl/nieuws/wonen/aanleg-warmtenet-groenoord-loopt-direct-van-stapel/16038

https://www.schiedam.nl/nieuws/schiedam-gaat-aan-de-slag-met-buitengewoon-amaliapark 15/12/2020

(De realisatie van de aansluiting van de A4 op de A20 (Ketheltunnel) is namelijk ten koste gegaan van een flink aantal bomen. In overleg met de Stichting Batavier wordt afgezien van één-op-één-terugplanting vanwege de bodemkwaliteit en de beperkte draagcapaciteit en laagdikte van het tunneldak. In totaal worden 2.506 bomen (terug)geplant. Het resterende aandeel, 1.750 bomen, wordt gecompenseerd met een financiële bijdrage aan het Groenfonds.)

https://www.schiedam.nl/nieuws/raad-stemt-in-met-aanleg-warmtenet-groenoord  16/12/2020

https://www.schiedam.nl/nieuws/startsignaal-gegeven-voor-aanleg-warmtenet-groenoord 17/12/2020

https://nieuws.eneco.nl/startsignaal-gegeven-voor-aanleg-warmtenet-groenoord/ 17/12/2020

Andere Warmtenet projecten

Stadskantoor Alkmaar van aardgas af

Green Deal voor aardgasvrije wijken

Marktverkenning warmtevoorziening gemeente Rijswijk

Brochure Circulair Den Haag gepubliceerd: meer biomassa en fosfor hergebruik

Den Helder biedt hub restwarmte voor duurzame energie

Warmteallliantie Zuid-Holland ontwikkelt warmtenet Rotterdamse haven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *