Stadskantoor Alkmaar van aardgas af – Aanbestedingsnieuws

Stadskantoor Alkmaar van aardgas af

Het Stadskantoor in Alkmaar is onlangs aangesloten op het warmtenet van de huisvuilcentrale HVC. Vanaf nu wordt er in het Stadskantoor geen aardgas meer gebruikt. Wethouder duurzaamheid Christian Braak en Arjan ten Elshof, directeur HVC, hebben hiervoor samen het wiel naar het warmtenet omgedraaid. Zelf noemt Alkmaar het nu groen. In het persbericht.

Of dat werkelijk zo is, is niet heel transparant. Iets meer dan de helft van het afval dat bij HVC binnenkomt bestaat uit biomassa, volgens WISE. De elektriciteit die met dit deel wordt opgewekt krijgt het predikaat groene stroom. Waar komt al die biomassa dan vandaan? Heeft Alkmaar zo veel huisvuil?

In de regio Alkmaar ligt het warmtenet. Dit ondergrondse netwerk bestaat uit goed geïsoleerde leidingen waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water, afkomstig van de bio-energiecentrale van HVC in Alkmaar, wordt gebruikt om woningen en gebouwen in de directe omgeving mee te verwarmen en warm-tapwater te leveren.Gebouwen en woningen die via het warmtenet energie krijgen, stoten tot 95% minder CO2 uit dan door aardgas verwarmde woningen, beweert Alkmaar.  “De aansluiting op het warmtenet van het Stadskantoor in Alkmaar draagt in belangrijke mate bij aan het verduurzamen van de stad. Jaarlijks is er hierdoor ongeveer 320 ton CO2-uitstoot minder. Dat staat gelijk aan de opbrengst van ruim 2000 zonnepanelen.”

HVC beweert zelf ook van alles. Met de bio-energiecentrale in Alkmaar produceert HVC meer dan 200.000 MWh per jaar. Dit is genoeg om 60.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. In deze centrale wordt ook volgens HVC zelf afvalhout (dat woord bestaat eigenlijk niet, van de kleinste snippers zaagsel kun je nog papier maken,) verbrand waarbij energie vrijkomt. Eerst maken ze er zo veel mogelijk elektriciteit van, voor al die groene bussen op het plaatje. De warmte die dan nog overblijft wordt gebruikt voor het warmtenet.

Afvalhout suggereert dat het allemaal gratis aan de bomen hangt. Toch is het voor uitgevers niet eenvoudig om kostendekkend aan grondstoffen als hout en papier te komen. Papier kost geld. En auteurs kosten ook geld. En vormgeving kost geld. En al die DTP-software, kost ook weer geld. En wat betalen de mensen nog voor een boek, je mag al blij zijn als ze het na een jaar niet gratis in zo’n weggeefkastje leggen. Kortom, hergebruik van hout is niet interessant. Dat is niet alleen vanwege het gebrek aan opbrengsten met al dat vullis wat er tegenwoordig op papier verschijnt en de tijd die mensen met Facebook verdoen.

Greenpeace heeft als interessante tip dat dat ook onder meer komt door de SDE+ subsidie, omdat je geld toe krijgt als je “bioenergie” opwekt, daardoor is het commerciëel interessanter om hout circulair in de fik te steken in plaats van er stroomverslindend mooie boeken van te maken. De term A-hout afvalhout staat hier overigens specifiek voor pallets. Dat doet ons denken …

O, O Den Haag. In Den Haag hebben ze die aansluiting op het warmtenet nog niet, daar hebben ze ontdekt dat je in plaats van een warmtenet ook gewoon je eigen dak in de fik kan steken, met al die pallets. Met SDE+ subsidie. Dakhout ligt er natuurlijk al, dus de CO2-uitstoot die bij het transport vrijkomt is minimaal. Ook heel duurzaam, als iedereen weer knus bij de nog niet verbrande huizen moet intrekken, wordt t vanzelf ook warm.

De SDE+ subsidie op bio-energie uit A-hout zorgt ervoor dat de opwerking van A-hout tot brandstof lucratiever is dan de opwerking tot grondstof voor de spaanplaatindustrie. Door de hoge waarde van de A-houtbrandstof en de beperkte kosten voor opwerking, zijn bedrijven die A-hout tot brandstof bewerken in staat circa € 25,- tot € 35,- per ton bij te betalen aan leveranciers van onbewerkt A-hout. Bedrijven die A-hout willen gebruiken als grondstof voor spaanplaatproductie kunnen maximaal € 20,- tot € 25,- betalen om nog een rendabele opwerking en afzet te kunnen realiseren. A-hout wordt hierdoor op
dit moment nauwelijks meer ingezet als grondstof voor de spaanplaatindustrie.

Aanbestedingsnieuws begrijpt dan ook wel waarom de Duinen bij Schoorl eraan gaan, dat is voor de kachel van het  Alkmaarse stadsdeelkantoor. Dat is mooi dichtbij huis, zo blijven de transportkosten laag en heb je een mooie Garantie Van Oorsprong en krijg je er nog subsidie voor ook. Als kernenergie ook al niet meer mag, en kolen ook niet, dan moet je toch iets. Wel een beetje jammer dat je dan je eigen kustbescherming opeet, maar dat is een kwestie van omdenken he … in een klap is dan heel Alkmaar onderdeel van een natura2000-gebied Noordzeekust en je kan dan de buslijnen vervangen door op windenergie aangedreven zeilbootjes. Supergroen!

“De aansluiting van het Stadskantoor op het warmtenet is het startpunt van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en er zullen nog veel panden volgen. Zo gaan wij samen met de inwoners en ondernemers aan de slag met de verduurzaming van bestaande panden in onze gemeente.”

wethouder Duurzaamheid Christian Braak

Arjan ten Elshof, directeur HVC:

“Daarmee is het Stadskantoor een prachtig voorbeeld van de verduurzaming in de binnenstad van Alkmaar. Als we naast woningen ook meer gebouwen in de binnenstad kunnen aansluiten op het warmtenet, dan maken we flinke stappen met het aardgasvrij maken. We bieden eigenaren van kantoren en bedrijven dan ook de mogelijkheid om installaties te bezoeken, zodat zij kennis kunnen maken met de voordelen van warmte.”

De komende jaren worden er meer woningen en panden aangesloten op het warmtenet. Dat vindt Aanbestedingsnieuws toch wel een flinke investering, het is echt maar de vraag of je dat eruit haalt. Gas is namelijk helemaal niet zo duur en je kan ook gewoon een warmere trui aantrekken. Al die ontsierende buizen. Het is een stuk gemakkelijker om gewoon het dak van het stadsdeelkantoor in de fik te steken, moet je eens zien hoe veel biomassa dat oplevert. Je krijgt daar bovendien SDE+ subsidie voor. Dat is toch zeker 3000 zonnepanelen.

 

©Almaar 2019

2 thoughts on “Stadskantoor Alkmaar van aardgas af

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *