Marktverkenning warmtevoorziening gemeente Rijswijk – Aanbestedingsnieuws

Marktverkenning warmtevoorziening gemeente Rijswijk

De gemeente Rijswijk zet stappen richting een aardgasvrije gemeente in 2050. Uit een technisch-financiële analyse komt naar voren dat warmtenetten een belangrijk middel zijn om te komen tot een aardgasvrije gemeente Rijswijk. Bestaande warmtenetten worden echter niet zelden geassocieerd met duur, niet transparant en een gebrek aan keuzevrijheid. De enorme toename van warmtenetaansluitingen (volgens het Klimaatakkoord zullen in 2030 ongeveer 750.000 woningen op een warmtenet aangesloten zijn) zal vragen om een nieuwe benadering en bijbehorende marktordening waarin participatie, transparantie, open en duurzaam belangrijke kernbegrippen zijn. Hiernaast is bekend dat Gasunie met haar toekomstige ‘Leiding-Door-Midden’ (LDM) een belangrijke speler zal zijn in regio Rotterdam – Den Haag en daarmee ook Rijswijk. Daarnaast vraagt een optimale inpassing van de warmtenetten en benutting van bronnen een gebiedsaanpak die de gemeentegrenzen van Rijswijk
overstijgt.

Deze marktconsultatie betreft een marktverkenning. In opdracht van gemeente Rijswijk voert Merosch onderzoek uit naar de ontwikkeling van warmtenetten in gemeente Rijswijk. Uitgangspunt hierbij is zowel aardgasvrije verwarming als aardgasvrij koken. Woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes zijn betrokken bij dit proces. Onderdeel van dit onderzoek is een marktverkenning. met deze marktverkenning wil Rijswijk scherper op het netvlies krijgen welke potentiële marktpartijen aanwezig zijn voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van warmtenetten en hoe deze partijen tegenover diverse uitgangspunten van de gemeente staan.

De hoofdvraag in deze mc houdt verband met de bekende uitdaging is dat woningen aangepast moeten worden om aan te kunnen sluiten op een
(midden temperatuur) warmtenet. Deze kosten liggen vooralsnog bij de woningeigenaar. Ten aanzien van kritische randvoorwaarden voor een rendabele business case voor de warmtenet exploitant draaien we de vraag graag om:
Wat moeten de gemeente en overige partijen doen t.a.v. randvoorwaarden om binnen de kaders van de warmtewet het zo te maken dat de aansluitkosten voor de woningen (BAK) nul is (waarbij aanpassingen in de woning voor rekening van de woningeigenaar zijn). Maak hierbij onderscheid tussen de volgende aspecten:

  • Invulling verder aanbestedingsproces dan wel aanwijzingsproces warmtebedrijf
  • Financiën / business case
  • Vergunning technisch
  • Andere aspecten die van belang zijn?

Partijen kunnen zich aanmelden via Tenderned en zullen worden uitgenodigd als ze naar oordeel van de opdrachtgever aansluiten bij de beschrijving zoals hierboven opgenomen.

Bron: Tenderned 26 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196093

1 thought on “Marktverkenning warmtevoorziening gemeente Rijswijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *