Brochure Circulair Den Haag gepubliceerd: meer biomassa en fosfor hergebruik – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Brochure Circulair Den Haag gepubliceerd: meer biomassa en fosfor hergebruik

Ook Den Haag moet nu groen en circulair. Daarom zou er een notitie komen over circulair beleid en die is er nu. Om onze toekomst draaiende te houden is er een ander beleid nodig voor grondstoffen en een speerpunt van het nieuw te vormen Haagse beleid wordt dan biomassa. Hartstikke groen, of eigenlijk, helemaal niet.,maar dat maakt Wethouder Duurzaamheid Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) niet uit.

Er zit ook een material quickscan bij van het Amsterdamse bureau Metabolic. Daaruit blijkt dat maar liefst 67% van de Haagse elektriciteitsbehoefte van 1,9 miljoen MWh van Den Haag bestaat uit kantoren en organisaties. Je zou natuurlijk kenne vrage aan al die ketore en orregenisasies of ze voortaan ‘s avonds het licht uitdoen en de lange poten afhakken van alle kouwelijke onverlaten die de thermostaat van de DG Pruts weer eens op 24ºC hebben gezet. Metabolic komt echter tot de volgende 6 focuspunten: bouwmaterialen (met een focus op beton en staal), biomassa, hitte flows, steenkool flows en fosfor, (dat is van alle Haagse urine die niet wordt opgevangen voor hergebruik waar alle ijskappen van smelten)

Volgens wethouder Joris Wijsmuller moeten we dan ook met al die rapporten tot de navolgende conclusie komen:

Uit diverse analyses komt naar voren dat voor een stad als Den Haag in vier gebieden de meeste winst te behalen valt: de bouwsector, de handel, overheidsdiensten en huishoudens. Daarbij zijn met name kritieke metalen (moeilijk winbaar, nodig voor energietransitie), biomassa (gft, groen-afval) en bouwmaterialen (o.a. steen, gips) stromen waar veel te halen valt. Het college heeft besloten om in ieder geval deze gebieden aan te merken als kansrijk voor circulaire economie.

De opgestelde ambities hebben betrekking op het circulair maken van bouwprojecten (bouwsector), het circulair maken van bedrijventerreinen (handel) en het circulair maken van de eigen inkoopprocessen (overheidsdiensten) en het hergebruiken van grondstoffen in de stad en regio (huishoudens). En dus niet die 67% van de kantoren vertellen dat hun energiebehoefte best omlaag kan.

De top 5 in de beleidsnotitie gesuggereerde methodes voor een circulaire economie :

• Nieuwe verdienmodellen.
• Wegnemen onrendabele top.
• Circulaire startups naar Den Haag halen.
• Circulaire bedrijven in de stad faciliteren
en stimuleren.
• Circulaire bedrijventerreinen in gang zetten.
• Circulaire hubs creëren.
• Grondstoffenmakelaar uitbreiden.
• Slimme & duurzame logistiek stimuleren.
• Samenwerking met kennisinstellingen.
• Duurzaam toerisme stimuleren.
• Komende vier jaar indicatief ca. 3 miljoen euro.

Zie:  https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6291317/1 (Circulair Den Haag, beleidsnotitie)

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6291334/1  (Metabolic)

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6278762/4 (Beleidsbrief Circulair Den Haag, kenmerk DSB/2018.5, Wethouder Wijsmüller d.d. 13 maart 2018)

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *