EA Actualisatie BHV-plannen NS stations – Aanbestedingsnieuws

EA Actualisatie BHV-plannen NS stations

Foto: NS.nl

Er is door de NS-groep een Europese aanbesteding gestart voor de totstandkoming van één opdracht om de bestaande  BHV-plannen op NS-stations te actualiseren en ontruimingstrainingen te organiseren op NS- stations, zodanig dat de BHV en ontruimingskennis en – kunde voor de betreffende stations op een zodanig niveau is dat bij calamiteiten op adequate wijze kan worden ingegrepen dan wel ontruimd. Er gelden de volgende gunningscriteria :

Kwaliteitscriterium
Naam: Zie voor gunningscriteria de Gunningsleidraad (na selectiefase)
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

De looptijd is 48 maanden en deze looptijd kan NIET verlengd worden

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
http://www.nsprocurement.nl/contact 

Door inloggegevens aan te vragen bij NS procurement (Servicecenter) en met deze gegevens in te loggen in Ariba Sourcing, kunt u de betreffende documenten inzien.

Het is AN nog niet duidelijk of deze opdracht geldt voor alle stations of slechts de recent aangepaste, zoals bijvoorbeeld Eindhoven CS waar de toegang en uitgang van de perrons substantieel is gewijzigd of Rotterdam CS, Breda etc.

Bron: Tenderned, 11 december 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *