Levering van verkeersborden – Avri – Aanbestedingsnieuws

Levering van verkeersborden – Avri

Foto: HR Groep Leek

Aanbesteder is de gemeenschappelijke regeling Avri. Voor de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Tiel en West-Betuwe (deels) beheert Avri ook de openbare ruimte. Dit is het IBOR werkgebied van Avri. Het gaat hierbij om het onderhouden van bomen, bestrijding van ziekte en plagen, gazons, beplantingen, bermen, watergangen, sportparken, begraafplaatsen, ruimen van
zwerfafval, onderhoud van wegen, vegen, onkruidbeheersing op verhardingen, straatmeubilair, wegmeubilair, riolering en rioleringsgemalen.

Het onderhoud aan verkeersborden (en direct aanverwante artikelen) is afgelopen jaren qua omvang en besteding fors gegroeid. Gemeenten veranderen langzaam van reactief naar planmatig beheer waarbij de verwachting is dat de aanschaf van
de in deze overeenkomst benoemde producten zal toenemen. Ten aanzien van rechtmatige inkoop is opdrachtgever verplicht om hiervoor een raamovereenkomst in te markt te zetten.
De opdracht omvat het leveren van verkeersborden en toebehoren conform PVE en prijzenblad. De ontvangstlocatie is
Industrieweg 4
4004 JW Tiel
Openingstijden van maandag  tot en met vrijdag  tussen 08:00 – 15:30.
De totale levering van verkeersborden wordt geschat op €80.000,- per jaar. Dit volume is gebaseerd op de hoeveelheden van de afgelopen jaren. Dit jaarvolume is indicatief. De inschrijver kan geen enkel recht ontlenen aan het indicatief volume.

De opdracht wordt vastgelegd in een raamovereenkomst. De geplande ingangsdatum van de overeenkomst is 1 maart 2023. De looptijd is bepaald op circa twee jaar met een einddatum van 31 december 2024.  Aanbestedende dienst heeft het recht deze  raamovereenkomst eenmaal te verlengen met een periode van twee jaar. Inschrijvingen die niet zijn uitgesloten worden beoordeeld op het gunningcriterium “Laagste prijs“.

Bron: Tenderned woensdag 4 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284411

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *