Drie elektrische veegvuilauto’s NV Reinis – Aanbestedingsnieuws

Drie elektrische veegvuilauto’s NV Reinis

©Amsterdam 2017

Reinis is de afvalinzamelaar van alle inwoners in Nissewaard. Reinis zet zich in voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving. De opdrachtgever is van plan een overeenkomst af te sluiten voor de levering van drie elektrische veegwagens.
De opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding. De opdracht zal worden gegund aan één inschrijver. Het is toegestaan om meerdere keren als hoofdaannemer in te schrijven (maximaal drie inschrijvingen).

Het programma van eisen heeft een knock-out karakter: het niet voldoen aan één of meerdere van de eisen leidt automatisch tot uitsluiting. Indien er in het programma van eisen tegenstrijdigheden of onduidelijkheden bevinden dient u hierover vragen te stellen in de vragenronde. Deze vragen zullen dan worden beantwoord in de nota van inlichtingen. Met het indienen van een inschrijving gaat inschrijver expliciet akkoord met alle eisen. Het programma van eisen is onderdeel van de gepubliceerde
aanbestedingsdocumenten. De gunning zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Een praktijkbeoordeling maakt onderdeel uit de van de kwalitatieve gunningscriteria. Het primaire doel van een praktijkbeoordeling is om te beoordelen hoe een bepaald voertuig functioneert én ervaren wordt door de medewerkers van de aanbestedende dienst die er gedurende een periode van minimaal acht jaar mee moeten werken. Daarnaast is het doel om te verifiëren of het voertuig voldoet aan de gestelde eisen.

Bron: Tenderned donderdag 2 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315285

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *