Vitam gaat gevangenismaaltijden leveren aan DJI – Aanbestedingsnieuws

Vitam gaat gevangenismaaltijden leveren aan DJI

Vitam is de winnaar van een catering opdracht voor gevangenismaaltijden die de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft uitgeschreven met een aanbesteding. Vitam heeft meer dan honderd klanten en levert als bedrijfscateraar ook aan gemeenten als Nijmegen en Oss, en andere aanbestedende diensten zoals het Amsterdamse UMC en de Rechtspraak.

Bron: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Fyra#/media/File:Ansaldo_Breda_V250.JPG

Er is geen gunningsbericht van de gunning te vinden op TenderNed. Wel was er een vermoedelijke de aanbesteding zelf, uit juni 2021. Die aanbesteding Aanbesteding Voeding Justitiabelen DJI en heeft een looptijd van 96 maanden.

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/233349/details

Die opdracht bleek overigens ook uit te staan op het Corus tenderboard. Dat is te vinden via: https://aanbestedingen.corusadvies.nl/actuele-tenders/gezocht-voeding-voor-justitiabelen Verder werd de gunning bekend via de “Levensmiddelenkrant” waar wij nog nooit van gehoord hadden.
https://www.outofhome-shops.nl/outofhomeshops/catering/vitam-gaat-gevangenismaaltijden-verzorgen

Wel blijkt uit TenderNed dat in 2015 vergelijkbare maaltijdenleveringen nog gegund werden aan Rivium. Die is dus buiten de prijzen gevallen bij de huidige aanbesteding. Ook vonden we een Marktconsultatie uit juni 2021 met de strekking tot het leveren van catering aan DJI.

De redactie van Aanbestedingsnieuws vraagt zich af of de aanbesteding, die op zichzelf genomen wel goed is, qua hoe een aanbesteding zou moeten maar toch ook weer perverse effecten heeft. De aanbesteding zit hoog in de eisen. Maar intrinsiek aan aanbestedingen is dat de controle op de uitvoering niet navenant is door het gebrek aan wisselwerking. Verkeerd aanbesteden betekent dat dat de gevangenen honger hebben, rupsen en sprinkhanen moeten eten? Hoe moet een goed willende cateraar hierop reageren, het eisenpakket is flink: DJI vroeg om:

  • Elke justitiabele elke dag voldoende, gevarieerd en gezond eten krijgt aangeboden en rekening wordt gehouden met de godsdienst of levensovertuiging van de gedetineerden;
  • De verspilling van voeding minimaal is;
  • Er een zeer hoge leverbetrouwbaarheid van maaltijden en ingrediënten is;
  • De kosten beheersbaar en marktconform zijn;
  • De locatie een bepalende rol heeft in het proces hoe voeding wordt aangeboden (binnen de kaders van het contract);
  • De leverancier bijdraagt aan de maatschappelijke opdracht door justitiabelen te helpen bij hun re-integratie en naar werk te begeleiden;
  • Lokale ondernemers en korte ketens (in de nabijheid van een inrichting) worden betrokken bij het uitvoeren van de opdracht;
  • Impact op het milieu wordt geminimaliseerd door onder andere gebruik van duurzame, biologische producten en het minimaliseren van CO2-uitstoot;
  • Een gezond voedingspatroon door justitiabelen wordt gestimuleerd;
  • Een positief leef- en werkklimaat waarin rust en veiligheid wordt nagestreefd.

De opdracht is voor 4 jaar en dan 4x te verlengen. wordt verdeeld in 5 percelen, deze worden ingedeeld naar provincies vermeldt Corus, ondanks dat er 12 provincies zijn. In de verlengjaren wordt het contract dan moeilijk te handhaven als er een nieuw evenwicht moet worden gevonden zonder onderhandeling, voor een nieuwe tenderronde uit.

Aanbestedingsnieuws wenst Vitam in elk geval succes en sterkte.

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/230543/publicatie

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/54982/publicatie (rivium)

Zie meer over de gunning:

https://www.outofhome-shops.nl/outofhomeshops/catering/vitam-gaat-gevangenismaaltijden-verzorgen

1 thought on “Vitam gaat gevangenismaaltijden leveren aan DJI

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *