Dialogic onderzoek naar SBIR innovatieinkopen gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Dialogic onderzoek naar SBIR innovatieinkopen gepubliceerd

Dialogic heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek gehouden naar SBIR-inkopen van innovaties. Volgens Dialogic moeten overheden gestimuleerd worden meer SBIR-inkopen te doen. Het gaat hier om pre-commerciële inkoop, als er nog geen product op de markt is.

De onderzoekers hebben een enquete gehouden onder de twee belangrijkste uitvoerders van de SBIR: RVO en NWO. Ze bevelen aan de huidige doelstellingen van de SBIR te handhaven en verdere formalisering te voorkomen, want het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en innovatiegerichte aanbestedingen zijn gebaat bij enige vrijheid.

bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-820189

Volgens het onderzoek wijkt de SBIR, of in elk geval de niet-katalytische SBIR, daarom weinig af van Innovatie Partnerships. “Wijs opdrachtgevers daarom ook op de mogelijkheden van het Innovatiepartnerschap en welke voor- en nadelen dit instrument heeft ten opzichte van de niet-katalytische SBIR.”

Ook bevelen de onderzoekers aan dat er meer wordt geïnvesteerd in een betere infrastructuur voor SBIR (digitaal platform, kennisuitwisseling, samenwerken met andere overheden) om het gebruik te bevorderen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een SBIR-budget vast te stellen dat EZ kan inzetten om SBIR-projecten in de breedte te co-financieren. Dit budget moet als een hefboom werken
zodat andere opdrachtgevers over de drempel komen om zelf een substantieel deel van het SBIR-project te financieren.

Opmerkelijk is dat de effecten van de SBIR vaak niet duidelijk zijn, blijkens het onderzoek.  het resultaat niet altijd uit marktrijpe oplossingen bestaat, verklaart waarom er op het niveau van bedrijfsprestaties als omzet en werkgelegenheid (nog) nauwelijks verschillen als gevolg van SBIR waarneembaar zijn.

De onderzoekers wijten dat aan een gebrekkige gegevens-registratie aan de kant van de opdrachtgever. “Maak het meten van de impact van SBIR beter mogelijk door de kwaliteit van de administratieve data te verbeteren en betrek en overweeg daarbij welke gegevens, experimentele en controlegroepen en afspraken met uiteenlopende partijen (CBS, NWO, RVO) nodig zijn. Doe dat in samenhang met het verbeteren van de SBIR infrastructuur.”

Bron: Dialogic, Evaluatie Small Business Innovation Research (SBIR), Bijlage bij Kamerstukken 2016/17, 33009 nr. 46

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *