Den Haag houdt proef met deelfietsen: niemand weet waarom (update) – Aanbestedingsnieuws

Den Haag houdt proef met deelfietsen: niemand weet waarom (update)

Vanaf half maart tot eind 2019 is er in Den Haag een proef met deelfietsen en deelscooters. Er zijn 4 bedrijven die de deelfietsen en deelscooters aanbieden. Er zijn geen gebieden in concessie uitgegeven. En een aanbesteding voor precies dit, die vonden we ook niet. De deelfietsen en dito scooters mogen overal staan, maar er mogen maar 4 bedrijven aan meedoen. Waarom die 4? Waarom niet 3a3 deelfietsverhuur?

Omdat het pilots zijn, hoeft het niet te worden aanbesteed en dus is enige transparantie niet nodig. Dat brengt ons op de vraag waarom. Waarom in godsnaam. Waarom? Met het gebruik van deelfietsen moet het houden van een tweede fiets en bergen daarvan in openbare stallingen worden

©Den Haag 2019teruggedrongen. Volgens het persbericht. Den Haag FM formuleert hetzelfde in andere bewoordingen “om te voorkomen dat de ‘gooi- en smijtfietsen’ voor een chaos in Den Haag zouden zorgen.”

Een chaos? Is een geparkeerde fiets al chaos? Hoezo? Dat is juist een toeristische attractie. Het waarom van het waarom staat er niet bij. Dus dat is maar gissen. Eerder werd de proef al aangekondigd en enig naspeuren vinden we dat het AD er ook al een bericht over had. Het zou hier gaan om “Amsterdamse Chaos”. Nou was het op het hoogtepunt van de deelfietscrisis echt wel erg. Maar we hebben er toch geen nacht om wakker gelegen. Wij niet. Wel al die mensen met een parkeervergunning die nu ineens 40 deelfietsen op hun parkeerplek zagen.

. De uitpuilende fietsrekken en overvolle stoepen waren eerst de bewoners en daarna ook het stadsbestuur een doorn in het oog. Er dreigde net als in Den Haag een totaalverbod op deelfietsen, maar uiteindelijk geven beide grote steden de deelfiets alsnog een kans met nieuwe aanbieders van fietsen.

Het idee is natuurlijk hartstikke goed. Op die deel-luiheidsfietsen van dat Felyx na. 3a3 Deelfietsen wil al tijden dus een hele mooie deelfiets neerzetten in Den Haag in de nabijheid van een station. Zodat gebruikers met een app de fiets kunnen gebruiken om naar het strand of naar familie te fietsen. Niemand hoeft te weten dat alleen de familie van 3a3 over die app beschikt.

Kortom: de redactie van Aanbestedingsnieuws snapt er niks van. Er zijn aanzienlijk meer auto’s op de openbare weg en in openbare stallingen en daar zegt niemand iets van. Terwijl je op de plek van een auto toch zeker 5 2e fietsen kan stallen. En er zelfs mensen zijn met een tweede auto, of een derde. En dat moet allemaal maar kunnen op de openbare weg. Wat is er dan tegen een tweede fiets?

Vage plannen om onwaarschijnlijke doelen, langs smoezige procedures, daarvan gaat je fantasie al gauw op hol slaan. Is er iets anders dat meespeelt, dat ons niet verteld wordt? Is het de bedoeling fietsers te tracken, omdat dit het enige vervoermiddel is waarbij gebruikers niet iedere vierkante millimeter geregistreerd worden? Is het de bedoeling de gangen van Hagenaren die te vrij voortbewegen, te volgen? Maar dat zouden dan complottheorieën zijn en daar doet Aanbestedingsnieuws niet aan.

Het gaat daarbij om de volgende uitverkorenen.

Go About
Go About gebruikt maximaal 150 fietsen in de binnenstad, het Beatrixkwartier en de Binckhorst.
Website: www.goabout.com
Telefoonnummer (070) 201 10 12

Mobike
Mobike gebruikt maximaal 500 fietsen in de binnenstad en het Beatrixkwartier.
Website: www.mobike.com

Felyx
Felyx start begin april 2019 met maximaal 200 elektrische scooters in het gebied van de binnenstad naar Scheveningen.
Website: www.felyx.nl
Telefoonnummer: (085) 208 04 70

HTM
HTM start in mei 2019 met maximaal 500 fietsen en richt zich op haltes van het openbaar vervoer.
Vragen over deelfietsen: deelfiets@htm.nl

  • Om een deelfiets te kunnen gebruiken, is een app nodig. Met die app kunnen gebruikers een fiets van het slot doen en weer op slot zetten. De huurder betaalt de tijd van het gebruik van de fiets. In de app staan ook de regels die in Den Haag gelden en de plekken waar niet mag worden gestald.
  • De huurperiode stopt als de fiets op een juiste plek is teruggezet. Als de fiets niet op de juiste plek is teruggezet, kost het de gebruiker extra geld. Voor een huurder is het dus gunstig de fiets na gebruik op een juiste plek te stallen.
  • De aanbieders kunnen online zien waar de fietsen precies zijn en of de fietsen stil staan of rijden. Als een fiets te lang op een verkeerde plek stil staat, brengt de aanbieder de fiets naar een juiste locatie.
  • Als deze proef goed werkt, hebben veel mensen geen 2e fiets meer nodig. Ongeveer 45 procent van de plekken in de stallingen bij de stations worden bezet gehouden door 2e fietsen.

De wethouder liet al weten per brief van 27 november 2018 drie bedrijven zich hebben aangemeld voor een pilot: Mobike, GoAbout en Felyx.  Ook de HTM heeft zich daarop gemeld om deel te nemen aan de pilot. Hoe weten die dat nou? HTM is voornemens bij de OV-haltes deelfietsen aan te bieden. HTM heeft de pilotvoorwaarden onderschreven en ik beschouw het aanbod van de HTM als een nuttige en leerzame aanvulling op de pilot met deelfietsen.

We blijken niet de eerste te zijn met vele vraagtekens om het hoofd. zo vroeg raadslid Meinesz.

Hoe is dit plan tot stand gekomen en waarom is voor deze specifieke (“serieuze”) drie aanbieders
gekozen?

Op 5 februari, nog maar een maand voor de proef, krijgt hij eens antwoord.

Met ‘dit plan’ doelt de vraagsteller op de commissiebrief ‘Stand van zaken regulering deelfietsen’ (RIS
301153).

Tijdens de behandeling van een voorstel van het college over de regulering van deelfietsen (RIS
297885) in de Commissie Leefomgeving gaven de commissieleden aan een regeling met meer
vrijheden voor aanbieders te prefereren. Met het voorgenomen vergunningstelsel, waarover u op korte
termijn een voorstel kunt verwachten, geeft het college invulling aan de wens van de commissieleden.
Zoals in de commissiebrief ‘Stand van zaken regulering deelfietsen’ (RIS 301153) is aangegeven, kiest
het college ervoor door middel van pilots ervaring op te doen met de beoogde werkwijze rondom
deelfietsen. Er is gekozen voor drie pilots met verschillende insteek qua doelgroepen, werkwijze en
voertuigen zodat een goed beeld ontstaat van de markt.

Was getekend, gisteren vertrokken gemeentesecretaris Peter Hennephof alsmede burgemeester Pauline Krikke.

De Commissie zou t willen. Nou wij hebben dat linkje nog maar even aangeklikt. De commissie heeft er niet eerder direct tegengestemd maar het idee is afkomstig daar van Wethouder van Mobiliteit Robert van Asten. van D66. Hij zegt in die raadsbrief stand van zaken regulering deelfietsen ook al niet waarom. En waarom die drie. Die hebben zich aangemeld.

Ja maar, hoe weten die dat dan? Hoe ken det nah? Waarom Daarom… Ja maar daarom is geen reden. As je van je fiets afval,dan bejje snel beneije.

Edit: Van een onze redacteuren vernam AN dat er wel degelijk een marktconsultatie is geweest t.a.v. deelfietsen in Den Haag. Maar bij terugzoeken op Tenderned is deze niet meer boven water gekomen, waardoor verondersteld kan worden dat deze verwijderd is.

 

1 thought on “Den Haag houdt proef met deelfietsen: niemand weet waarom (update)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *