Datacenter Naturalis Biodiversity Center – Aanbestedingsnieuws

Datacenter Naturalis Biodiversity Center

Bron: Naturalis.nl

Naturalis is in 2010 ontstaan uit een fusie van het Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA), het Nationaal Herbarium Nederland (NHN) en het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis. Dagelijks werken bij Naturalis in Leiden enkele honderden medewerkers aan uiteenlopende biodiversiteitsvraagstukken. Duurzaamheid zit in het DNA van Naturalis. De medewerkers van Naturalis Biodiversity Center willen biodiversiteit beschrijven, begrijpen en verklaren. Voor het welzijn van de mens en het
voortbestaan van de aardse natuur.

De Europese openbare aanbesteding heeft betrekking op de huur van racks voor eigen IT- en communicatieapparatuur in een geconditioneerd extern datacenter inclusief connectiviteit op SURF PoP ten behoeve van Naturalis. Op de eigen IT- en communicatieapparatuur komt alle data van Naturalis te staan. Van documenten van medewerkers tot het collectieregistratiesysteem met alle bijbehorende data. Op basis van de huidige behoefte van Naturalis aan dataopslag etc. dient te worden uitgegaan van de huur van 6 racks in 2022 oplopend tot mogelijk 10 racks in 2026 met bijbehorende connectiviteit en elektriciteitsafname. De initiële looptijd van de beoogde overeenkomst is in eerste instantie vier jaar. Na afloop van de initiële looptijd van vier jaar kan Naturalis de overeenkomst met driemaal twee jaar verlengen. De looptijd van de overeenkomst is dus
maximaal tien jaar. Naturalis gunt deze opdracht op basis van het criterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ . Voor prijs kunnen maximaal 30 punten worden behaald, voor kwaliteit maximaal 70. Totaal maximaal 100. De Inschrijver met het hoogste totaal aantal punten komt in beginsel in aanmerking voor gunning. 

Bron: Tenderned vrijdag 22 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/241849

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *