Catering Gemeente Hoeksche Waard – Aanbestedingsnieuws

Catering Gemeente Hoeksche Waard

Foto: pixabay.com

Gemeente Hoeksche Waard is op 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie van vijf gemeenten en een aantal
gemeenschappelijke regelingen waaronder ook het sociaal ontwikkelbedrijf ‘HWwerkt!’. De vijf gemeenten zijn Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. De Hoeksche Waard is nu een gemeente van ongeveer 88.000 inwoners en biedt werk aan ongeveer 900 medewerkers, te weten: ambtenaren, inhuurkrachten en beschutte medewerkers. Beschutte medewerkers zijn werknemers die afhankelijk zijn van een beschutte werkomgeving, voorheen bekend als werknemers van de
Sociale Werkplaats.  
Tijdens de fusie zijn een aantal facilitaire contracten beëindigd en een aantal contracten zijn gecontinueerd in
de nieuwe organisatie. De huidige catering contracten van de gemeentehuizen in Oud-Beijerland en Maasdam zijn de oude contracten van twee verschillende leveranciers van vóór de fusie op die betreffende locaties. In het kader van de rechtmatigheid is het wenselijk deze contracten te harmoniseren. En vanuit het oogpunt van beheersbaarheid en uniformiteit is er gekozen om alle cateringvoorzieningen in een nieuwe overeenkomst onder te brengen bij één opdrachtnemer.

De opdracht omvat het verstrekken van catering op drie verschillende locaties van gemeente Hoeksche Waard, te weten het gemeentehuis in Maasdam, het gemeentehuis in Oud-Beijerland en het sociaal ontwikkelbedrijf ‘HWwerkt!’ in Oud-Beijerland en omvat de volgende onderdelen:

Restauratieve voorzieningen
In de personeelsrestaurants van Maasdam en Oud-Beijerland zijn de buffetten op werkdagen tenminste tussen 12.00 en 13.30 uur geopend voor medewerkers van de opdrachtgever. In het personeelsrestaurant van HWwerkt! is het buffet op werkdagen tenminste geopend vanaf 11.45 tot 13.30 uur. Ook gasten en bezoekers van de opdrachtgever mogen gebruik maken van het restaurant. Het staat de opdrachtnemer vrij om buiten de voorgeschreven lunchopeningstijden voor eigen rekening en risico ruimere openingstijden te hanteren. De lunch wordt voor de locaties gemeentehuis Maasdam en Oud-Beijerland voorbereid in de keuken van het restaurant. Vanuit deze keuken worden de voorraden continue bijgevuld.

Vergaderservice
De vergaderservice beperkt zich tot het leveren van vergaderlunches en lunchpakketten. De vergaderlunches worden centraal via het managementinformatiesysteem aangevraagd en vanuit daar minimaal 24 uur voorafgaand aan de gewenste service per e-mail doorgestuurd naar de opdrachtnemer. Koffie- en theevoorzieningen worden voor de medewerkers verstrekt via de warme dranken automaten en maken geen onderdeel uit van deze voorziening

Recepties & evenementen
Indien gewenst bij opdrachtgever levert opdrachtnemer personele ondersteuning bij borrels, recepties en (kleinschalige) evenementen. Het personeel van de opdrachtnemer werkt bij bepaalde gelegenheden eventueel samen met medewerkers van de opdrachtgever (de bodes en/of ondersteunend kantinepersoneel). De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de personeelsleden met een goede instructie geheel zelfstandig een evenement kunnen verzorgen. Voor het leveren van personele ondersteuning hanteert de opdrachtnemer vaste uurtarieven voor een ‘medewerker evenementen’. Op dit moment wordt hiervan nog geen gebruik
gemaakt, maar de gemeente vraagt de uurtarieven optioneel uit in het inschrijfbiljet omdat hier in de toekomst mogelijk wel gebruik van gemaakt zal worden.

Voor de locaties gemeentehuis Maasdam en gemeentehuis Oud-Beijerland bedraagt het plafondbedrag voor beide locaties samen € 135.000,- per jaar excl. BTW en voor de locatie sociaal ontwikkelbedrijf HWwerkt! bedraagt het plafondbedrag € 65.000,- per jaar excl. BTW. Het totale aangeboden concept en alle bijbehorende dienstverlening conform de gestelde eisen dienen in de plafondbedragen inbegrepen te zijn. Indien een inschrijving niet binnen de gestelde plafondbedragen valt, wordt de inschrijving ongeldig verklaard en uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned donderdag 29 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234390;

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *