Burgerzaken-applicatie en ESB Heemskerk – Aanbestedingsnieuws

Burgerzaken-applicatie en ESB Heemskerk

Raadszaal Heemskerk
Foto: © Gemeente Heemskerk

De gemeente Heemskerk heeft op dit moment een overeenkomst voor de iBurgerzaken applicatie en een Makelaarsuite met Pink Roccade Local Government. De gemeente Heemskerk wil conform de Aanbestedingswetgeving een nieuwe overeenkomst aangaan. De burgerzaken-applicatie en de Makelaarsuite beschouwt de gemeente als kernapplicaties en essentieel voor haar dienstverlening. De burgerzaken-applicatie en Enterprise Service Bus moeten voldoen aan de architectuurprincipes van de gemeente.

De gemeente Heemskerk wenst een overeenkomst aan te gaan met één partij voor de levering, implementatie en het gebruik van een burgerzaken-applicatie en een Enterprise Service Bus zoals dat is vastgelegd in het PvE en de aanbestedingsdocumentatie. De start van het implementatietraject is voorzien per 1 januari 2024. Het implementatietraject dient te zijn afgerond op 31december 2024 waarbinnen een testperiode wordt gehanteerd van één maand. De dienstverlening dient volledig operationeel aan te vangen per 1 januari 2025.

In beginsel wil de gemeente Heemskerk gebruik maken van de standaard SLA van opdrachtnemer.
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier jaar. De gemeente Heemskerk heeft verder de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig met tweemaal drie jaar te verlengen. De beoordeling van de tijdig ontvangen inschrijvingen verloopt in hoofdlijnen als volgt:
• Valt inschrijver niet onder de door de gemeente gestelde uitsluitingsgronden.
• Voldoet een niet-uitgesloten inschrijver aan de door de gemeente gestelde geschiktheidseisen.
• Voldoet de inschrijving aan de door de gemeente gestelde eisen en normen.
• Hoe voldoet de inschrijving aan de door de gemeente gestelde gunningscriteria.
Indien er slechts één geldige inschrijving wordt ingediend, behoudt de gemeente zich het recht voor om geen of geen volledige beoordeling uit te voeren. De gemeente kan in een dergelijke situatie desgewenst de keuze maken om een beperkte vorm van beoordeling toe te passen om de inschrijving te verifiëren.
Gunning vindt plaats aan de inschrijver die niet is uitgesloten en de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding  heeft ingediend.

Bron: Tenderned zondag 1 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/311696

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *