bouwteampartner voor het bouwen van Montessori Lyceum Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

bouwteampartner voor het bouwen van Montessori Lyceum Amsterdam

Impressie: © MSA

Op verzoek van de gemeente wordt er een nieuwe school voor het VO in de Sluisbuurt gerealiseerd door het schoolbestuur Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) en in samenwerking met de afdeling Onderwijs Jeugd en Zorg van de gemeente Amsterdam, het MLA#2. Dit ter bevordering van de evenwichtigheid van het onderwijsaanbod voor de gehele stad.
De nieuwe school wordt ontwikkeld voor ca. 700 leerlingen met een potentiële groei naar 1100 leerlingen op dezelfde locatie.
Het MLA#2 biedt vierjarig Mavo, vijfjarig Havo en zesjarig Vwo aan. Het MLA#2 is een Montessorischool in hart en nieren, wat betreft doelstellingen, wat betreft werkwijze en wat betreft sfeer. Met een eigen onderwijsaanpak geven wij invulling aan de gewenste toekomstbestendigheid. De locatie is bekend: de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam. De Sluisbuurt is gelegen in het noordwestelijke deel van het Zeeburgereiland, nabij de Oranjesluizen. De Sluisbuurt is gelegen binnen de ring A10 en via de Piet Heintunnel fysiek verbonden met het centrum van Amsterdam. Het kavel 2C1 bevindt zich in het zuidelijke deel van de te ontwikkelen Sluisbuurt ten westen van de centrale boulevard. De gebouwen liggen op het kavel nummer 2C1 in het Zuidwestkwadrant van de Sluisbuurt, nabij de Piet Hein tunnelmond, aan de Dwarsstraat. Aan de oostzijde grenst het aan een nuts- en technische voorzieningen steeg, waarnaast een mixed-use gebouw zal worden gerealiseerd. Aan de westzijde ligt
het aan een haventje waarachter een plantsoen ligt, dat dienst zal doen als buitenruimte voor de leerlingen. Aan de noordzijde grenst het aan het doorgaande water van de Sluisbuurt, aan de overkant waarvan een basisschool met schoolplein zal worden ontwikkeld.

Op basis van de leerlingenprognose is door de gemeente voor de school een omvang vastgesteld van 700 leerlingen. Daarnaast dient in het ontwerp rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van een stijging van dit leerlingenaantal naar 1100 leerlingen. De totale omvang van het project bedraagt circa 10.816 m2 BVO. Vanaf het Technisch Ontwerp is het de bedoeling dat de buwteamaannemer bij het ontwerpteam aansluit. Vanaf het moment dat de bouwteamaannemer toetreedt tot het ontwerpteam gaat het ontwerpteam op in het  bouwteam. Het bouwteam zal het TO voor zowel bouwkundige, constructieve als
de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en bouwfysische ontwerpwerkzaamheden verder uitwerken tot het bestek en werktekeningen. De bouwteamaannemer is verantwoordelijk voor het uitwerken van het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) en, bij overeenstemming tussen partijen, de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de totstandkoming van het project. De bouwteamaannemer maakt de werktekeningen voor de E- en W-installaties. De esthetische en functionele uitgangspunten, vastgelegd in de tekeningen en impressies van de architect, zijn bindend voor de uitvoering van het werk.

Het voorwerp van deze aanbesteding bestaat uit twee overeenkomsten die volgordelijk worden verstrekt, namelijk de bouwteamovereenkomst en de aannemingsovereenkomst (UAV-2012). Deze overeenkomsten worden verstrekt bij de start van de inschrijvingsfase. De gunningsbeslissing betreft in beginsel beide opdrachten. De aannemingsovereenkomst wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van het nakomen van de rechten en verplichtingen uit de bouwteamovereenkomst en het verkrijgen van overeenstemming omtrent de prijs. Als de voorwaarden niet worden vervuld, wordt de aannemingsovereenkomst niet gesloten, wordt de bouwteamaannemer overeenkomstig de bouwteamovereenkomst betaald voor zijn inspanningen en organiseert de opdrachtgever een nieuwe aanbesteding voor de realisatie van het werk.

De niet-openbare aanbestedingsprocedure vangt aan met de selectiefase, waarna de inschrijvingsfase volgt. De Aanbestedende Dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ één inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Bron: Tenderned zondag 3 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257851

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *