Concessie reclame exploitatie Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Concessie reclame exploitatie Tilburg

Foto: Google Streetview

De gemeente Tilburg heeft een contract met Exterion Media voor de plaatsing, beheer, onderhoud en exploitatie van abri’s. Het contract met deze onderneming loopt op 31 december 2022 af. In de gemeente zijn op belangrijke locaties zogenaamde tophaltes geplaatst. Deze tophaltes zullen door de gemeente verwijderd worden. De gemeente Tilburg heeft momenteel een contract met RBL Outdoor voor de plaatsing, beheer, onderhoud en exploitatie van vrijstaande reclamevitrines (‘Infopanelen’) en billboards. Het contract met deze onderneming loopt op 31 december 2023 af. In 2023 zal RBL Outdoor de vrijstaande
reclamevitrines en billboards blijven exploiteren.  De gemeente heeft het voornemen de plaatsing, beheer, onderhoud en exploitatie van abri’s en vrijstaande reclamevitrines met deze aanbesteding aan één onderneming te gunnen. In een later stadium overweegt de gemeente digitale billboards te laten plaatsen. Hiervoor zal een separate aanbestedingsprocedures gestart worden. De inkoopdoelstellingen van deze opdracht zijn:
– Het realiseren van kwalitatief hoogwaardig nieuwe haltevoorzieningen (abri’s en vrijstaande reclamevitrines). Op geselecteerde locaties zullen abri’s met een hoger voorzieningenniveau geplaatst moeten worden (‘ABRIPLUS’).
– Realiseren van inkomsten voor de gemeente.
– Het verkrijgen van mediaruimte ten behoeve van gemeentelijke communicatie.
– Plaatsing, beheer en onderhoud van de haltevoorzieningen dient te voldoen aan de gemeentelijke eisen ten aanzien van duurzaamheid en liefst meerwaarde hierop te bieden.

De opdracht van deze opdracht omvat in ieder geval de volgende elementen:
Opdrachtnemer plaatst Abri’s en draagt zorg voor beheer, onderhoud, schadeherstel en reclame exploitatie.
Op door de gemeente geselecteerde locaties plaatst opdrachtnemer abri’s en aanvullende voorzieningen zoals afvalbakken en zitbanken met een hoger voorzieningenniveau, ‘ABRIPLUS’.
Opdrachtnemer draagt zorg voor de herinrichting van het volledige halteperron.
Opdrachtnemer krijgt de mogelijkheid om op door de gemeente geselecteerde locaties vrijstaande reclamevitrines te plaatsen. Het is mogelijk om deze vrijstaande reclamevitrines te voorzien van digitale schermen.

De uitvoering van de opdracht is gepland in de periode vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, voorzien,  met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2032, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van vijfmaal één jaar. De plaatsing van de abri’s start op 1 januari 2023. De vrijstaande reclamevitrines kunnen met ingang van 1 januari 2024 geplaatst worden.

Bron: Tenderned zaterdag 2 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257722

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *