Bouwteam aannemer en installateur multifunctionele accommodatie gemeente Borsele – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam aannemer en installateur multifunctionele accommodatie gemeente Borsele

Impressie MFA Nieuwdorp © Gemeente Borsele

De gemeente Borsele heeft in het kader van dorpsvernieuwing het masterplan Nieuwdorp ontwikkeld. Dit is een overkoepelend project waarin diverse gebouwen en locaties in Nieuwdorp worden (her)ontwikkeld. Een van deze locaties is het deelproject multifunctionele accommodatie Nieuwdorp (MFA).
Het MFA zal bestaan uit een deel nieuwbouw en een deel bestaande bouw. De bestaande bouw, welke geheel gerenoveerd zal worden, bestaat uit de kerk (Coudorp 1, Nieuwdorp) en ook de bijbehorende pastorie. Het nieuwbouwgedeelte zal aan de kerk en eventueel pastorie worden gebouwd. In het nieuwe MFA komen een integraal kindcentrum met gymzaal en het dorpshuis. Het IKC bestaat uit de christelijke Basisschool de Regenboog en Kibeo. Een van de huurders van het dorpshuis wordt de protestantse kerk.

Het project is opgedeeld in de volgende onderdelen:
Deel 1: Renovatie en verbouwing van huidig kerkgebouw
Deel 2: Renovatie en verbouwing van huidig pastorie
Deel 3: Nieuwbouwdeel, aansluitend op huidig kerkgebouw en pastorie
Desondanks vormt het MFA één gebouw. De opdracht is hierom niet opgesplitst in percelen.

Het project wordt nationaal aanbesteed en het aanbestedingsproces zal daardoor volgens de nationale aanbestedingsregels geschieden. Van toepassing is de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsreglement Werken 2016.
De te sluiten overeenkomst betreft een opdracht conform de bouwteam overeenkomst. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de uitvoering van de werkzaamheden. De opleverdatum van het totale project is voorzien in de tweede helft van 2023. 

De gemeente Borsele is op zoek naar een combinatie van aannemer en installateur die zitting nemen in het bouwteam teneinde het werk uit te voeren. Het is daarbij de bedoeling dat de aannemers en installateurs zelf teams vormen met een partij waarmee ze goed kunnen samenwerken. In het programma van eisen wordt er dieper ingegaan op de verschillende gebruikers, hun
visie en wensen. Ook worden hier alle ruimtes besproken die in het MFA moeten komen en de eisen waaraan deze moeten voldoen.

Tijdens de aanbesteding worden tussen 17 mei en 28 mei 2021 een aantal kijkmomenten gehouden op de locatieen bij de kerk die gerenoveerd en heringericht zal worden. Geïnteresseerde partijen kunnen hiervoor een afspraak maken door de mailen naar smit@marsaki.nl. In verband met corona zullen de kijkmomenten individueel worden ingepland. Bij het kijkmoment kunnen geïnteresseerde partijen inspiratie en vragen voor de nota van inlichtingen opdoen. Vragen dienen gesteld te worden op
Tenderned en worden verwerkt in de Nota van Inlichting. Aan mondelinge informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Naast het kijkmoment in
week 20 of 21 van 2021 is het niet gewenst om op de locatie te gaan kijken en het is niet toegestaan de percelen of gebouwen te betreden, dit in verband met eigendomsverwerving en corona.

Bron: Tenderned 11 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227530

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *