Bouwrijp maken De Graafschap fase 2 Biddinghuizen – Gemeente Dronten – Aanbestedingsnieuws

Bouwrijp maken De Graafschap fase 2 Biddinghuizen – Gemeente Dronten

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

De gemeente Dronten heeft diverse lopende opgaven waaronder de woningbouwopgave. Hierin heeft de gemeente de ambitie uitgesproken om te willen groeien en de voorzieningen in de gemeente Dronten te versterken. Een van de ontwikkelingen binnen deze opgave is de nieuwbouwwijk de Graafschap in Biddinghuizen. De Graafschap bestaat uit twee delen. In het eerste deel dat aansluit op de bestaande kern is ruimte voor de bouw van 600 woningen, die zijn verdeeld over drie fases. In 2013 is gestart met de bouw van fase I en het deelplan Erfwonen. Deze fase is inmiddels zo goed als afgerond. In de tweede fase is ruimte voor ca. 180 woningen. Het streven is om medio 2023 te starten met de bouw van de eerste woningen.

De werkzaamheden in deze aanbesteding omvatten onder andere:
– Het verwijderen van terreininrichting en schonen van het terrein;
– Het verwijderen van bitumineuze verhardingen;
– Het verwijderen van betonverhardingen;
– Het uitvoeren van grondwerken;
– Het aanbrengen van inspectieputten, leidingen en hulpstukken;
– Het aanbrengen van kantopsluitingen;
– Het aanbrengen van elementenverhardingen;
– Het aanbrengen van groenvoorzieningen;
– Het uitvoeren van algemene werkzaamheden.

De opdracht is opgesplitst in twee percelen c.q. deelgebieden in verband met de aankoop van gronden. De betreffende deelgebieden zijn weergegeven op tekening D01, deze tekening maakt deel uit van de aanbestedingsdocumenten.  In verband met de woningbouw dient het werk uiterlijk binnen twee weken na opdrachtverlening te starten. Uitgangspunt voor de uitvoering is dat het werk aaneengesloten uitgevoerd wordt.

De aanbestedende dienst heeft gekozen voor een nationale procedure met voorafgaande selectie, de zogenaamde niet-openbare procedure. Geïnteresseerden dienen zich aan te melden als gegadigde via Tenderned. Vervolgens zal een voorselectie plaatsvinden. Met deze voorselectie beoogt de aanbestedende dienst vijf partijen te selecteren. Nadat de voorselectie heeft plaatsgevonden, zullen de geselecteerden worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving.

Bron: Tenderned dinsdag 31 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287286

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 1 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *