Marktconsultatie roosterplanningsysteem VR Kennemerland – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie roosterplanningsysteem VR Kennemerland

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Illustratie: pixabay.com

De huidige overeenkomst voor de roosterplanning applicatie loopt af en kan niet meer worden verlengd na 31 maart 2024. Daarom zoekt de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)  een opdrachtnemer voor de levering, implementatie en beheer van een roosterplanningsysteem volgens het SaaS-principe met bijbehorende dienstverlening. Van het huidige systeem maken ongeveer 500  tot 1400  personen gebruik, afhankelijk van de inzet van Coronateams. Om vanaf maart 2024 in de doorlopende behoefte voor een Roosterplanning applicatie te kunnen voorzien zal de Veiligheidsregio Kennemerland naar verwachting in het  tweede kwartaal van 2023 een Europese aanbesteding opstarten, met als doel  het sluiten van een overeenkomst voor meerdere jaren met één leverancier.

Het doel van deze marktconsultatie is:

  • Inzicht te verkrijgen in de samenstelling van de huidige markt, zoals producenten en leveranciers;
  • Inzicht bij leveranciers te verkrijgen in de trends, ontwikkelingen, technische mogelijkheden en producten op de markt;
  • Eenduidige en objectieve informatie verzamelen;
  • Met de markt te kunnen spiegelen over kansen en mogelijkheden;
  • Leveranciers stimuleren om ideeën en oplossingen in te brengen in het kader van de voorbereiding van de Europese aanbesteding;
  • Het kunnen bepalen van een aanbestedingsstrategie, mogelijke nadere planningen en objectieve gunningscriteria.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden via Tenderned.  Aanmelden kan door middel van de beantwoording van de vragen tot 9 maart 2023 12.00 uur. Na dit tijdstip worden de aanmeldingen gecontroleerd en worden de geïnteresseerde leveranciers per mail uitgenodigd voor een demo in week 12. Voor ieder gesprek is maximaal twee uur tijd beschikbaar. Tijdens dit gesprek wordt de leverancier de mogelijkheid geboden om zijn/haar bedrijf en vooral zijn/haar geschikt geachte product te presenteren middels een vormvrije presentatie van maximaal 60 minuten. In deze presentatie dient de leverancier zoveel mogelijk in te gaan op de door de VRK gestelde vragen. Aansluitend is er 60 minuten ingeruimd voor het wederzijds stellen van vragen. Beide partijen staat het vrij om gemotiveerd bepaalde vragen niet te beantwoorden. Om het gesprek van zo groot mogelijk toegevoegde waarde te laten zijn, vragen wij u een conceptbeantwoording van de vragen van deze consultatie vooraf toe te sturen. Afhankelijk van het uiteindelijke aantal aanmeldingen wordt een definitieve planning opgesteld. Het definitieve tijdstip waarop een marktpartij verwacht wordt zal z.s.m. na aanmelding worden meegedeeld.

Bron: Tenderned dinsdag 31 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287225

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 1 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *