Audiovisuele middelen vergaderzalen provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Audiovisuele middelen vergaderzalen provincie Utrecht

Foto: pixabay.com

De provincie Utrecht faciliteert in haar panden hybride en fysieke bijeenkomsten, ten behoeve van samenwerken, ontmoeten en geconcentreerd werken. Hierbij zijn audiovisuele middelen in de overlegruimtes essentieel. In de coronapandemie zijn een aantal schermen voorzien van een videobar en zijn er een aantal mobiele schermen aangeschaft. Het huidige uitgangspunt is dat alle overlegruimtes vanaf vier personen voorzien moeten zijn van audiovisuele middelen die Teams-overleggen mogelijk maken. Aangezien dit nu maar deels het geval is, is deze aanbesteding gestart om invulling te kunnen geven aan het uitgangspunt.

Tot de scope van deze opdracht behoren:
1. Upgrade, levering, beheer en onderhoud van audiovisuele middelen voor de huidige en toekomstige overlegruimtes vanaf vier personen;
2. Levering, beheer en onderhoud van de schermen ten behoeve van narrowcasting voor de algemene ruimtes (hardware);
3. Levering, beheer en onderhoud van audiovisuele middelen voor de uitbreiding vanuit het hybride werken;
4. Samen met de leverancier innovaties ontdekken en doorvoeren binnen de locaties van de provincie.

Het gaat in eerste instantie om:
– Het leveren van AV-middelensets voor 68 vergaderruimtes (waarvan er nog 11 gerealiseerd moeten worden);
– Het leveren van 12 schermen t.b.v. narrowcasting;
– Het overnemen van de bestaande AV-middelen of het vervangen van de bestaande AV-middelen rekening houdend met een rest- en inruilwaarde;
– Beheer en onderhoud van huidige en nieuw te plaatsen AV-middelen en schermen t.b.v. narrowcasting

Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst voor de levering (of het beschikbaar stellen) van audiovisuele middelen en het beheer en onderhoud daarvan met een duur van vijf jaar. In beide gevallen, Koop of AVaaS, is de initiële contractduur direct vijf jaar. Gekozen is om deze opdracht Europees aan te besteden via een zogenaamde openbare procedure.

Bron: Tenderned zondag 19 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317183

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *