AGIN incasso vordert schadevergoeding incomplete aanbesteding bij Almelo – Aanbestedingsnieuws

AGIN incasso vordert schadevergoeding incomplete aanbesteding bij Almelo

AGIN incasso heeft een schadevergoeding gestuurd naar de gemeente Almelo. AGIN had een aanbesteding gewonnen om voor €175.000 achterstallige schulden te innen bij klanten. Het bestek is volgens AGIN verkeerd opgesteld. Hierdoor lijdt AGIN, volgens AGIN schade wegens gederfde inkomsten. De gemeente Almelo heeft nu een schikkingsvoorstel voorgelegd aan de raad, om de zaak in hoger beroep te schikken.

De klus vloeit voort uit de voorwaarden die het rijk heeft opgelegd aan een tegemoetkoming in de kosten bij de meerjarig aanvullende uitkeringen (MAU). Zoals veel gemeenten heeft de gemeente Almelo een tekort op het geld dat nodig is om uitkeringen te verstrekken. De gemeente kan via het Rijk een tegemoetkoming krijgen, maar moet dan als tegenprestatie wel zijn best doen om oninbare vorderingen alsnog binnen te halen.

Fragment stroomschema MAU aanvraag
©VNG 2013

Begin 2013 heeft Almelo daartoe een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden voor het verrichten van incassoactiviteiten van het deel ‘oranje en rode debiteuren’. Het gaat daarbij om zeer moeilijk of nagenoeg oninbare vorderingen.

Direct na gunning bleek het bestek onvoldoende geweest te zijn waardoor er bij AGIN Pranger sprake zou zijn van inkomstenderving. AGIN Pranger heeft daarom uiteindelijk beroep en in een later stadium hoger beroep tegen de gemeente aangetekend.

In 2015 spant AGIN Pranger een beroepszaak aan tegen de gemeente Almelo om de door haar veronderstelde, gederfde inkomsten gecompenseerd te krijgen. De gemeente Almelo is daarbij veroordeeld tot het betalen van een bedrag van € 25.000 aan AGIN Pranger. AGIN Pranger tekent hierop hoger beroep aan tegen dit vonnis. Het hoger beroep vond eind januari 2018 plaats. Het college van Almelo stelde  op 28 februari voor om de zaak te schikken ter hoogte van €175.000. De gemeente vindt dat zelf ook een hoog bedrag.

RTV- Oost trekt de conclusie dat er in totaal aan de order €365.000 is uitgegeven door de gemeente. Dat binnenhalen van oninbare vorderingen, blijkt dus alleen geld te kosten.

Zie ook:

https://m.rtvoost.nl/nieuws/287934/almelo-moet-175000-betalen-voor-fout-met-aanbesteding-incassobedrijf

https://www.rtvoost.nl/documenten/124527.pdf

Raadsvergadering 1 oktober: MAU

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *