Eindhovense WMO-tarieven aanbesteding ´zeer zorgvuldig` volgens regiegroep

Gemeenten zijn via de AmvB reële prijs verplicht om een reëele kostprijs te betalen voor de levering van een voorziening in het kader van de WMO (hulpmiddelen, regiotaxi). Nadat Eindhoven eerder op de vingers was getikt door de CRvB  vanwege verlaagde normtijden, is een Regiegroep Monitoring AMvB reële prijs (hierna: regiegroep)  de slag gegaan om te kijken waar dan geen reëele prijs wordt betaald. Die concludeert dat er niets aan de hand is, zo blijkt uit een raadsbrief van 6 maart.

Die regiegroep heeft het onderzoek uitbesteed aan inkoopprofessor Jan Telgen. Telgen concludeert, volgens de raadsbrief, dat Eindhoven voldoet aan een reëele kostprijs. Het onderzoek is gedaan naar een eerdere aanbesteding en houdt geen rekening met komende aanbestedingen. Het gaat dus echt, om de Depla-inkoop van Gascogne, waartoe dit in april 2016 op TenderNed is afgemeld als 2b-dienst.

Een groot deel van de gemeentelijke ouderen krijgt minder tot geen thuishulp meer, zo berichtte het Eindhovens Dagblad eerder. Voorheen verliep de toekenning en contract management op de thuiszorg via WIJEindhoven. Dat is er nu tussenuit gehaald. Hoeveel hulp een zorgbehoevende nodig heeft, dat moeten de patiënten nu samen met de leverancier bepalen.

In Eindhoven is het landelijk toegekende schoonmaakbudget HHT “gekoppeld” cq. 1 op 1 aangewend voor – het aan het werk zetten van mensen uit de bijstand, een werkgelegenheidsproject met social return. Dat gaat via de onderneming Gascogne van Harrie en zijn dochter Noémie Raaijmakers. Dit was een plan van de inmiddels vertrokken wethouder Stef Depla (PvdA), maar loopt in 2017 en 2018 gewoon door.

Doen die mensen in de bijstand dat WMO schoonmaakwerk bij ernstig hulpbehoevenden dan zo goed? Nou, we horen Tante Mia er niet over, maar dat kan ook komen omdat we haar niet horen door de isolatiewand van opeengestapelde vuilniszakken. Bovendien hebben de mensen een cursus gehad van hun werkgever, ook weer op kosten van de gemeente, van 1,3 miljoen. De dure tussenpersoon, de ambtenaren van WIJEindhoven zijn er tussenuit, dus aan enig contractueel  toezicht ontbreekt het volledig.

©WikiCommons 2018

De bijstanders zijn voor €12,50, inmiddels alweer €13,50 in te huren door de inwoners.  Gascogne biedt, blijkens antwoord op raadsvragen: mensen met een bijstandsuitkering een arbeidsovereenkomst van 2,5 uur tot maximaal 26 uur per week. Dit is gemiddeld 12-16 uur per week. De kandidaten komen direct in loondienst, afhankelijk van hun achtergrond en werkervaring.

Raadsleden van Eindhoven vragen waarom bij deze 2bdienst-afmelding naderhand naast Gascogne ook  nog Vegebo heeft gecontracteerd, een holding met statutair 0 werknemers. Vegebo is volgens de eigen website een samenwerkingsverband met verschillende schoonmaakbedrijven zoals Hago, Clean, en nog een hele rits, tenminste ook volgens MVO Nederland, dat ook concludeert dat dit bedrijf niet 0 zo 40.000 werknemers heeft.

Dat direct in dienst is dan ook een beetje misleidend. Direct in dienst bij een bedrijf, zoals Hago, een van de partners van Vegebo. Maar de gemeente soupeert dit inkomen direct op, door het in te houden op de uitkering die nog steeds verleend wordt. Zonder uitkering komt de uitkeringsgerechtigde niet aan die bewuste baan, via Vegebo.

Maar je kan ook niet je uitkering opzeggen om aan die baan te komen want die baan krijg je alleen omdat je uitkeringsgerechtigd bent. Een catch-22 die erop neer komt dat, omdat er geen vacatures voor schoonmakers meer zijn, je wel schoon moet maken ook al krijg je maar bijstand van de gemeente, want de huur moet toch betaald worden.

De raad is gevraagd financiëel bij te staan voor dit project, in een brief van 21 september 2017:

Instemmen om de bruto kosten voor de drie HHT varianten (1, 1b en 2) voor het jaar 2017-2019 te dekken binnen de bestaande middelen in afwachting van de begrotingsafhandeling 2018-2021. De bruto kosten zijn in 2017: € 1.020.508,17; in 2018: € 1.587.746,86; in 2019: € 948.652,-

[en verderop in dezelfde raadsbrief]

Wij betalen Gascogne een toelage HHT van €12,50 per uur en Gascogne biedt een schoonmaker met een korting van €12,50 per uur aan. [zo heeft het bedrijf al €25 voor een schoonmaker die nog steeds gewoon een uitkering heeft] Na een periode van 2×9 maanden wordt afhankelijk van het functioneren en de vraag van de markt, het tijdelijk dienstverband omgezet in een vast dienstverband

….. in een vastdienst verband, dat is een beetje misleidend. De gemeenteraad kan dat niet controleren. Bij wie is dat vast dienstverband? Je krijgt een vast dienstverband maar is dat nu met behoud van uitkering ja of nee? Krijgen mensen een vast dienstverband via Gascogne? Via een derde partij? Wat is hun contract?

Ik heb een onderneming. De gemeente levert de werknemers. Die kunnen dat werk niet en daarom levert de gemeente de opleiding. En die gaan werk doen, waarvan de gemeente zegt dat het gedaan moet worden. En de gemeente betaalt mij daar dan voor. Wat is daar onderneming aan? Daar kan niemand mee concurreren, de particuliere schoonmaker in Eindhoven, Zuidzorg Nederland  zet personeel aan de kant. Komen ze in de bijstand, mogen ze voor de concurrent werken voor de helft van het minimumloon.

Kan dat allemaal? Ja, volgens de regiegroep, als KPMG maar de kostprijs vaststelt. Dat is tenminste de conclusie van de regiegroep reële kostprijs.

In het kader van de recente discussie over de toepasbaarheid van resultaat in plaats van uren, zegt de prof. Telgen het volgende:

“Het staat een gemeente vrij om al dan niet met bekostiging op basis van input (uren) of op basis van resultaten te werken, binnen de voor ieder van deze werkwijzen geldende beperkingen. De keuze voor bekostiging op basis van resultaten die Eindhoven maakt lijkt meer ruimte te bieden aan innovatie en eigen invulling door aanbieders en is vanuit dat oogpunt op zijn minst te billijken”

De gemeente Eindhoven is erg blij met de erkenning. “In dit kader verheugt het ons dat prof. Telgen concludeert dat de gemeente ten aanzien van de tarifering zeer zorgvuldig te werk is gegaan. “Wat betreft het tweede signaal moet gesteld worden dat de gemeente zeer zorgvuldig te werk is gegaan door als een van de eersten in Nederland door een onafhankelijke derde (KPMG) de kostprijs vast te laten stellen”.

Mooi zo’n denkbeeldige kostprijs. Maar of zo’n schoonmaker dan ook die kostprijs krijgt? De kost gaat voor de kostprijs uit.

Zie ook:

Weekendspecial: Aanbesteden en schoonmaak

https://www.ed.nl/eindhoven/twijfels-in-eindhoven-over-bezuiniging-op-hulp-in-huishouding~a2e20d74/

https://www.ed.nl/eindhoven/eindhovenaren-krijgen-minder-schoonmaakhulp~aa5b099c/

https://www.ed.nl/economie/hans-raaijmakers-stopt-als-directeur-van-gascogne-in-eindhoven~a20cb385/

https://www.ed.nl/eindhoven/zuidzorg-teleurgesteld-door-collegebesluit-zonder-korting-minder-werk~aa4f27ec/

https://www.ed.nl/default/kritiek-op-1-3-miljoen-voor-gascogne-groep-eindhoven-voor-opleiden-bijstandsgerechtigden~a412dc29/

http://www.fnvvoorzorg.nl/wmo/Noord-Brabant/#Eindhoven

Zie ook:

Samenwerking Gascogne, Vebego en Eindhoven voor ‘witte’ banen

redactie Auteur

Geef een reactie