Aanbesteding voor verduurzaming verlichting sportveld Zeist – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding voor verduurzaming verlichting sportveld Zeist

De gemeente Zeist heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de verduurzaming van de verlichting van het sportveld in Zeist. De aanbesteding is summier toegelicht (RAW-bestek met nummer Sweco51013542-01 betreffende Verduurzaming sportveldverlichting )
en de aanbestedingsleidraad is geschreven op briefpapier van de ingehuurde adviseur Sweco.  De redactie van Aanbestedingsnieuws keek voor u dus ook naar de aanbestedingsleidraad. Het blijkt te gaan om 4 sportvelden.  De aanbesteding zit vol formele vereisten maar weinig inhoudelijks.
De aanbestedende dienst stelt de potentiële inschrijvers de gelegenheid om de vier betreffende sportparken eenmalig te bezoeken, om in kader van de prijsvorming een reëlere aanbieding te doen.
Op de dag van de schouw zal een afgevaardigde van de gemeente dan wel de directie aan

Foto: Pexels.com

wezig zijn om de betreffende sportvelden aan te wijzen.
De voorgenomen datum voor de schouw , dinsdag 7 december, (zie planning paragraaf
2.4). Het programma voor de publieke schouw ziet er als volgt uit:
• 13.00u – 13.45u Sportpark ‘Noordweg’ aan de Noordweg 150 te Zeist;
• 14.00u – 14.45u Sportpark ‘Achter ‘t Slot’ aan de Hernhuttersingel 1 te Zeist;
• 15.00u – 15.45u Sportpark ‘DOSC’ aan de Willem Arntszlaan 96 te Den Dolder;
• 16.00u – 16.30u Sportpark ‘Austerlitz’ aan de Oude Postweg 31 te Austerlitz;

Vragen worden uitsluitend beantwoord op schriftelijke wijze in de nota van Inlichtingen. Het is niet toegestaan vragen te stellen gedurende de schouw.
Er kan een beroep worden gedaaan op onderaannemers.
Indien de inschrijver in de eigen verklaring in deel II onderdeel C heeft aangegeven dat hij
zich, om te kunnen voldoen aan de geschiktheidseisen, beroept op een derde/derden dan:
• moet de inschrijver, conform hetgeen vermeld bij deel II onderdeel C van de eigen verklaring, bij inschrijving van de betrokken entiteiten een afzonderlijke eigen verklaring verstrekken;
• moet de inschrijver samen met de derde verklaren voor welke geschiktheidseis(en) een beroep op de derde wordt gedaan en dat bij de uitvoering van het werk daadwerkelijk over de noodzakelijke middelen van die derde kan worden beschikt, zoals aangegeven in artikel 2.15.5 en 2.16.6 van het ARW 2016. Daartoe moet bij de inschrijving een volledig ingevulde verklaring beroep op derde worden gevoegd conform bijlage 5 bij
deze inschrijvingsleidraad.
Aanbestedingsnieuws, achtste jaargang, editie 30 oktober 2023
Bron:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *