Aanbesteding prins Clausbrug Dordrecht van tafel – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding prins Clausbrug Dordrecht van tafel

De rechter heeft de gemeente Dordrecht voor een D&C opdracht voor de Prins Clausbrug, die is gegund aan Dura Vermeer, veroordeeld tot het intrekken van de inkooporder. Zublin Nederland en HSM kwamen tegen de order in beroep. In de order wordt onder meer geraagd voor een metallic coating.

Bron: Selectieleidraad Prins Clausbrug, Dordrecht.

Het gaat om een innovatief ontwerp, dat na een prijsvraag van de gemeente in samenwerking met Architectuur Lokaal is gekozen. De ophaalbrug werkt met een innovatieve schaarconstructie. “De mast steekt dertig meter in de lucht en wordt verticaal gehouden door een belaste pendel. Door de draaibare ballastmast wordt het openen en sluiten van de brug een happening. Een prachtige beweging waarbij de mast eerst voorover buigt en daarna weer terug komt.”

Dura schreef in met een bod van €11,6 miljoen en Züblin met een bod van €10,4 miljoen. De inkoop is beoordeeld voor 600 punten op prijs en 400 punten op kwaliteit, zijnde een lifecycle-cost berekening en risicobeheersing. Züblin vraagt zich dan ook af hoe het nou kan dat het niet als winnaar uit de bus komt. In antwoord daarop meldt de gemeente -ook al hoeft het dat niet te laten weten, dat het dan gaat om:

– Veel inhoudelijk voorwerk;
– Volledig overname van risico’s OG inclusief het bereikbaarheidsvraagstuk;
– Geheel metalliseren van de brug;
– Forse besparing op onderhoud t.o.v. referentieontwerp.

De inkoper heeft zich daarmee in eigen voet geschoten. Want precies daarop ketst de rechter de zaak af. Züblin hoefde niet te verwachten dat zij gebonden was aan het aanbieden van een gemetalliseerde onderlaag. Dat was in strijd met het gelijkheidsbeginsel. . De andere inschrijvers gingen er vanuit dat thans (uitsluitend) 3 lagen verf dienden te worden aangeboden in plaats van de eerder nauwkeurig in de eis uitgewerkte vier lagen. Het aanbieden van een gemetalliseerde onderlaag voor de bovenbouw, uit het bod van Dura was gelet op de gestelde dwingende eisen in de aanbestedingsstukken niet toegestaan.

De rechter overweegt:

8.Dat Gemeente Dordrecht onduidelijkheid heeft veroorzaakt respectievelijk laten bestaan over de eis MA-047 klemt temeer nu Gemeente Dordrecht vervolgens in de beoordeling van de kwalitatieve (sub)gunningscriteria, zoals niet in geschil is, de geboden meerwaarde van – naar aannemelijk voorkomt: doorslaggevend – belang heeft geacht.

Aan Combinatie Dura Vermeer zijn extra punten toegekend voor het aanbieden van een gemetalliseerde onderlaag, terwijl Züblin c.s. mocht begrijpen dat zij gebonden was aan de eis MA-047 die, na wijziging, inhield dat de brug moest worden afgewerkt met een drie lagen verfsysteem en dat het aanbieden van een gemetalliseerde onderlaag niet was toegestaan. Uit het oogpunt van gelijkheid moet een dergelijke situatie worden voorkomen en is niet toegestaan dat aan een Inschrijving meer punten wordt toegekend, wegens het aanbieden van een meerwaarde, op basis van een uitwerking die volgens uitleg van de aanbestedingsstukken niet geboden mocht worden.

De rechter laat het verder aan de gemeente Dordrecht hoe het hier nu mee om moet gaan. Het staat de aanbestedende dienst vrij om een aanbesteding af te breken. Of er een heraanbesteding komt, laat de rechter aan de gemeente, maar wijst erop dat de gemeente niet altijd tot heraanbesteding kan overgaan. “De relevante omstandigheden, voor de vraag of heraanbesteding aan de orde kan zijn, liggen in dit kort geding niet ter beoordeling voor en in die omstandigheden heeft de voorzieningenrechter thans onvoldoende inzicht.”

Op 11 oktober vroeg Dordrecht al de gemeenteraad om 3,5 miljoen extra uit te trekken voor bouwen van de brug. De brug over het Wantij moet een nieuw gebouwde wijk verbinden met de binnenstad van Dordrecht. Het gaat om een basculebrug met een draaibare ballastmast, naar een ontwerp van René van Zuuk architecten. Uitstel van de brug betekent dat de bewoners van de nieuwe wijk om moeten rijden

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2017:9365

https://www.ad.nl/dordrecht/fouten-bij-aanbesteding-prins-clausbrug-in-dordrecht~a56e529d/
https://www.ad.nl/dordrecht/prins-clausbrug-bewoners-boos-over-vertraging-door-foute-procedure~a7f7d8b1/

3 thoughts on “Aanbesteding prins Clausbrug Dordrecht van tafel

  1. Door het zwaarder invullen dan een minimum eis wordt een betere LCC-score bereikt, begrijp ik. Ik neem aan dat de gemeente Dordrecht een berekening heeft gemaakt m.b.t. de LCC en die heeft gewaardeerd in de kwaliteitscore. Daar is toch niets mis mee?
    Waarom staat de onderbouwing van de LCC niet ter discussie in deze zaak?

  2. Terechte opmerking. Naar ons idee staat dat in de zaak niet ter discussie omdat rechters zelden tot nooit materiëel op de aard van de bezwaren ingaan. Dat geldt in zijn algemeenheid al maar zeker bij aanbesteden. De vraag is meestal, hoe krijg ik deze zaak zo snel mogelijk van de rol, kan ik de bezwaren toedichten naar het grossman-arrest.
    Of dat juist is, ja t is altijd juist. Daarom gebeurt het ook. Op formele gronden kan je elke uitspraak elke kant op sturen. Het is alleen volstrekt zinloos vanuit het oogpunt van rechtsbescherming.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *