Aanbesteding begrazing in Oldambt – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding begrazing in Oldambt

 

Source: skitterphoto.com

De gemeente Oldambt is een Europese aanbestedingsprocedure gestart voor het onderhoud van (een deel van de) grasvegetaties; uit te laten voeren door een schaapskudde of schaapskuddes om zodoende:

Een meer attractieve, natuurlijk ontwikkelde, bloemen- en kruidenrijke grasvegetatie te realiseren;
De recreatieve / attractieve waarde van de gemeente Oldambt te vergroten;
De natuurlijke kwaliteit van de leefomgeving van de burger en de kansen voor flora en fauna te vergroten.
Dit in aansluiting op het doel van het college van Burgemeester en Wethouders om bermen en grasvegetaties meer biologisch / ecologisch te beheren om zodoende de biodiversiteit te verhogen en de botanische waarden van de te begrazen terreinen te vergroten.

Deze opdracht betreft een geclusterde opdracht. Als motivering voor de clustering hanteert aanbestedende dienst de volgende argumenten:

De Aanbestedende dienst vindt het belangrijk om voor langere tijd een relatie aan te gaan met een schaapsherder die goed op de hoogte is van de omgeving en daar optimaal op kan inspelen bij de ecologische begrazing;
De effecten van ecologische begrazing zijn pas na meerdere jaren te behalen;
Het onmogelijk is om iedere afzonderlijke opdracht in de markt te zetten omdat de opdrachtnemer moet investeren in een kudde die bij de ecologische omgeving past;
Daarnaast blijkt uit de analyse van de markt, de opdracht en de risico’s en organisatorische gevolgen van de clustering dat de opdracht toegankelijk is voor marktpartijen in het midden- en kleinbedrijf.

Belangstellenden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op TenderNed door gebruik te maken van deze link.

Heel leuk en heel groen ook, doch ook nu de aanbesteding loopt dienen schaapherders en de gemeente Oldambt zich eens achter de oren te krabben. Als de aanbesteding geldt voor een bepaalde periode loopt de herder na een vernieuwde aanbesteding kans dat hij zijn schapen moet laten slachten of in het gunstigste geval als onderaannemer verder door het leven moet. Zie hier voor ook onze eerdere artikelen

http://www.aanbestedingsnieuws.nl/kamervragen-over-aanbesteden-en-de-toekomst-voor-schapenherders/

http://www.aanbestedingsnieuws.nl/herder-westra-wordt-onderaannemer-bij-winnaar-aanbesteding/

http://www.aanbestedingsnieuws.nl/online-petitie-tegen-slacht-schapen-na-aanbesteding/

Leeuwarder schapen naar de slacht na verliezen aanbesteding

http://www.aanbestedingsnieuws.nl/motie-intrekken-aanbesteding-schapenherder-verworpen-om-toekomstige-juridische-procedures/

 

2 thoughts on “Aanbesteding begrazing in Oldambt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *