Motie intrekken aanbesteding schapenherder verworpen om toekomstige juridische procedures – Aanbestedingsnieuws

Motie intrekken aanbesteding schapenherder verworpen om toekomstige juridische procedures

Een motie van D66 en FNP om de aanbesteding van de schapenherder terug te draaien, heeft het niet gered. De motie had de strekking de aanbesteding terug te draaien. Dat was gebaseerd op de vraag of je het werk van een kleine ondernemer met een levende have wel moet aanbesteden. Woordvoerder Hilde Tjeerdema (D66) “marktwerking op de hei had je niet moeten willen.” De stad Leeuwarden heeft volgens D66 een fout gemaakt. Tjeerdema: “Je zou dan dat besluit moeten kunnen intrekken.

De motie vraagt daarom om te komen tot een intrekkingsbesluit”. Daarop komt PvdA-raadslid Zwart aan het woord. Hij is blij met een toezegging van de wethouder dat in mei een notitie komt voor het maaibeleid ten aanzien van levende have. Hij waardeert de inspanningen van de (PvdA) wethouder en wil zo snel mogelijk tot een oplossing komen. “We hebben wel te maken met de realiteit van een aanbestedingsprocedure”. De PvdA wil ook voor mei een oplossing en ziet daar ook mogelijkheden voor. De brief van de heer Sleurink brengt mogelijk oplossingen. Welke dat zijn, daar gaat de PvdA niet op in.

Het CDA wijst er op dat de aanbestedingsprocedure al in gang is gezet. In het Fries zegt mevrouw Meinderts van het CDA: De spelregels tijdens het spel veranderen, ben je dan wel een betrouwbare overheid? Kan het college nog iets betekenen voor de Groene Oase? Bij natuurlijke begrazing gaat het om mens en dier en niet om geld. Daar moet een notitie over komen, aldus GroenLinks. GL-Raadslid Nicolai wil daarom graag een nieuw beleid en de gunning uit elkaar halen en voor nu een regeling treffen. 

Een meerderheid van de raad heeft de motie naast zich neergelegd. Binnen de juridische kaders moet er toch kunnen worden uitgekomen de komende twee weken, in goede harmonie, volgens de heer Van der Meer, raadslid van Gemeentebelangen. De heer Hollander (VVD) vindt het ook een lastige en moeilijke zaak. Met name over het aanbesteden van levende have geeft de VVD D66 en FNP gelijk. Als dat niet nodig is zouden we dat niet moeten doen. Dat wil niet zeggen dat je dan een oplossing hebt. De VVD wil weten welke ruimte er nog is, om er nog uit te komen.

Voor de Christenunie is het een dilemma. Ze houden van democratische regels en afspraak is afspraak. Eerlijke kansen voor iedereen met gelijke scoringsmogelijkheden. Het is aan de andere kant ook inherent aan het spel dat we spelen in deze raad. Zelfs de rechter heeft er naar gekeken. Wat wij missen in dit verhaal is empatisch vermogen. We hadden graag gezien dat er meer werd ingestoken op het belang van deze kleine ondernemer en misschien het op een andere manier oppakken.

Wethouder Doustra merkt op over dat empathisch vermogen, dat de gemeente veel eraan gedaan heeft voor wat betreft de communicatie en zoekt naar mogelijkheden binnen de procedure. Als je kijkt naar de aanbestedingsprocedure -waar we nog steeds in zitten- waardoor de wethouder niet alles kan beantwoorden. Zou je dit moeten aanbesteden, ja Douwstra doet dat op basis van het staande beleid, dat wordt door de rechter ook onderschreven. De notitie natuurlijke begrazing gaat nu in mei gemaakt worden hoe om te gaan met de inkoop en aanbesteding van levende have.

“Als gemeente mogen we  ons nu niet inhoudelijk bemoeien met de aanbesteding want dan zouden we de aanbesteding inhoudelijk gaan beïnvloeden en dat mag dus juist niet. We zijn dus ook heel blij dat de Wilde Wyde heeft aangegeven graag in gesprek te gaan. We zijn blij met die uitgestoken hand. En de gemeente wil ook ruimte bieden voor de levende have van de schapen. Daarin kan de gemeente gezien het proces waar we nu in zitten, niet op reageren”.

Pier Tilma van de List Pier Tilma breekt daarop stevig in: “De motie stelt een duidelijke vraag. Kan de procedure worden ingetrokken? Op basis van het beleid dat er is, is het zo dat we wel gunnen moeten.” Tjeerdema: “Het lijkt me sterk dat de rechter een uitspraak doet over staand beleid. […] De rechter heeft nooit gezegd dat je een aanbesteding niet kan weigeren. Het intrekken van een gunning of het intrekken van een aanbesteding kan altijd. Zeker als er algemeen belang bij gediend is Met andere woorden u kunt de procedure stop zetten maar u wilt het niet. En daarom begrijp ik werkelijk niet, wat er dan zo moeilijk is om een intrekking in te zetten!”

Doustra: “Mag ik hem intrekken – ja als u dat wil, dan mag dat. Maar dan mag ik de opdracht ook niet gunnen aan een andere partij”.  [Nadruk Redactie AN, dit is de crux]

Over de vragen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente gaat de wethouder maar even niet in. Die discussie komt in mei. “Moet je dat willen? Dat gaan we in mei behandelen.”

Kan Westra in loondienst worden genomen? “Nee, we zitten in een aanbestedingsprocedure. Daar doen ook andere partijen aan mee. Ik verwacht dat we dan weer in juridische procedures terecht komen. Dan zijn we nog weken bezig en dat leidt niet tot oplossingen voor deze mensen of deze kudde.”

Andere partijen vragen de indieners van de motie of claims moeten worden afgehandeld. Hollander wil weten, “hoe veel geld mevrouw Tjeerdema daar voor wil uittrekken.” Daarop reageert mevrouw Tjeerdema scherp :”Ik word nu toch wel een beetje boos. Als wij constateren dat de gemeente een fout heeft gemaakt, en dat schapenherders door het hele land signaleren dat het vak van schapenherder dreigt te verdwijnen door het aanbesteden vanwege een marktwerking die er niet is, terwijl er een publiek belang is, dat hoger is dan ons eigen belang als organisatie, dan kan het zijn dat we dan op de blaren kunnen zitten, maar dan kunt u mij niet vragen hoeveel geld ik daarvoor wil reserveren, alsof we, als wij dat bedrag niet beschikbaar stellen, of wij dan niet op de blaren zouden moeten zitten!”

Ook raadslid Zwart (PvdA) ziet na het verhaal van Doustra een heilloze weg van juridische procedures als de motie wordt aangenomen. Raadsleden stellen voor dat de Wilde Wyde schaapherder Westra in dienst neemt. De wethouder geeft aan dat dat niet kan, want de wethouder treedt niet in de bedrijfsvoering van de bedrijven. De rechter heeft gezegd dat Leeuwarden het besluit beter moest motiveren. Dat heeft de bestuurder gedaan.

En passant liet Wethouder Doustra nog goed nieuws horen. 1 januari 2018 moet het weer opnieuw zijn aanbesteed.

De stemming:
PvdA, Christenunie en Gemeentebelangen geven in een stemverklaring aan tegen te stemmen omdat zij er vertrouwen in hebben dat de wethouder binnen de juridische kaders naar een passende oplossing zoekt.
De fracties CDA, VVD en Tilma vinden dat de motie het probleem alleen maar erger maakt.

De motie is verworpen met 32 stemmen tegen en 4 voor.

https://leeuwarden.notubiz.nl/vergadering/375754/Politiek%20Podium%2006-03-2017

*Redactie AN, in de gemarkeerde tekst toont zich de onuitvoerbaarheid van de regel, en het aanbestedingsrecht in het bijzonder.

Noot, redactie AN
Het is, gegeven de onvoorzienbaarheid van de toekomst (i.c. vooral de gevolgen van de wijziging van de regeling van 2b-diensten) niet mogelijk om van te voren 100% adequaat inkoopbeleid of sluitende criteria te maken. Bijsturen naar het gewenste resultaat mag echter ook niet want dat benadeelt een der partijen die gelijk moeten worden behandeld in het uitgekozen worden omdat er een beter is dan de ander.

Inkopen (d.i. kiezen) is daarmee niet mogelijk. Je kan alleen hopen dat je bij de gewenste aanbieder uitkomt met van tevoren opgestelde criteria. Hopen is alleen geen inkopen.

Viz. 3A3: Aanbestedingsregels intrinsiek onuitvoerbaar

Ondank is ‘s werelds loon.

1 thought on “Motie intrekken aanbesteding schapenherder verworpen om toekomstige juridische procedures

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *