Aanbesteding stemsoftware door Verkiezingsautoriteit

Er komt een Verkiezingsautoriteit die de Kiesraad gaat vervangen. En die gaat een aanbesteding uitschrijven voor stemsoftware. Dat moet volgens ABDTopconsult , zo bericht Minister Ollongren, in een brief met de verrassende titel Evaluatie verkiezingen 2019 (restant) . Volgens de ABDTopconsult kan met zo’n transitie de Kiesraad [die dan dus niet meer bestaat, red AN] “in staat […]

Behoud en herstel van hoogveenbossen

De Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren (VBNE) heeft de heraanbesteding geplaatst van de op 4 september 2019 wegens procedurele fouten van de opdrachtgever beëindigde aanbesteding. (Tenderned kenmerk 228401) De aanbestedingsleidraad, de planning in de opdrachtomschrijving en de termijnen in de aankondiging zijn gewijzigd.Andere documenten zijn ongewijzigd gebleven.  In de leidraad is de inleiding en hoofdstuk 3.1 aangepast. […]

Renovatie/verbouw Johannes Fontanus College Barneveld

Het Johannes Fontanus College in Barneveld heeft een aanbesteding geplaatst voor de renovatie en verbouwing van het Schoolgebouw in Barneveld.  De aan te besteden opdracht omvat de volgende werkzaamheden: De bouwkundige realisatie van het scholencomplex (perceel 1); De realisatie van nieuwe installaties voor het gehele gebouw (perceel 2). Perceel 3, betreffende het ontwerp, directievoering en […]