Behoud en herstel van hoogveenbossen – Aanbestedingsnieuws

Behoud en herstel van hoogveenbossen

Foto: Natuurmonumenten.nl

De Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren (VBNE) heeft de heraanbesteding geplaatst van de op 4 september 2019 wegens procedurele fouten van de opdrachtgever beëindigde aanbesteding. (Tenderned kenmerk 228401)

De aanbestedingsleidraad, de planning in de opdrachtomschrijving en de termijnen in de aankondiging zijn gewijzigd.Andere documenten zijn ongewijzigd gebleven.  In de leidraad is de inleiding en hoofdstuk 3.1 aangepast. In de opdrachtomschrijving is hfd 4.1 planning aangepast In de aankondiging zijn de termijnen (o.a. de termijn van publicatie, van vragen stellen en van indienen inschrijvingen) aangepast.

Het eindproduct van de opdracht is een rapport met daarin de onderzoeksresultaten. Er moet een duidelijke uitspraak worden gedaan of, welke en onder welke voorwaarden lokale hydrologische herstelmaatregelen kunnen helpen bij het behoud en herstel van hoogveen(-achtige) vegetaties in laagveengebieden. Daarmee beoogt het onderzoek om, bij geboden perspectief, de uitvoering van verdere lokale herstelmaatregelen mogelijk te maken.

Overige gewenste producten:

  • Publicatie/foto’s ten bate van de OBN-website www.natuurkennis.nl;
  • Publicatie in het Vakblad Natuur, Bos en Landschap of De Levende Natuur;
  • Het leveren van expertise om een veldwerkplaats voor terreinbeheerders te organiseren.

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is  op 25 september 2013 opgericht. De leden bestaan uit Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en Natuurnetwerk Gemeenten. De VBNE is een privaatrechtelijke vereniging van, voor en door bos- en natuureigenaren. De VBNE vertegenwoordigt daarmee 70% van het bosareaal en 90% van het natuurareaal in Nederland. De VBNE zet zich in voor het professioneel beheer van bos en natuur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *