Ontwerp en levering losse inrichting hart Eemsdelta campus Appingedam – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp en levering losse inrichting hart Eemsdelta campus Appingedam

Impressie: © Eemsdeltacollege

Het “hart” van de Eemdelta Campus wordt dé plek waar leerlingen, medewerkers en bezoekers elkaar ontmoeten. Het is de plek waar alle gebouwen van de campus naar toe zijn georiënteerd. Vanuit deze plek zijn alle gebouwen van de campus toegankelijk. Het hart is opgezet rondom een grote cirkelvormige groene patio met tribunetrap. Daarnaast wordt een deel van het meubilair geplaatst in de sportkantine. Vanuit deze sportkantine heeft men zicht op binnen- en buitensport. Tijdens pauzes is het gehele “hart” en de sportkantine toegankelijk. De aanbestedende dienst wilt graag gebruik maken van de expertise van de markt. Daarom wordt na de gunning het door de winnende inschrijver ingediende inrichtingsontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Wanneer het volledige ontwerp door aanbestedende dienst wordt goedgekeurd wordt de losse inrichting geleverd en geplaatst. Binnen de scope van de aanbesteding valt het interieur bouwdeel A hart (exclusief het buitengebied of wel de patio) en de inrichting van de “sportkantine”. Alle overige inrichting van de campus wordt door aanbestedende dienst verzorgd. Het hoofdgebruik van het hart en sportkantine is een rust- en ontmoetingsplek te bieden tijdens de pauzes voor de 1.700 leerlingen van de Campus. Verdeeld over 2 pauzes maken per pauze ca. 850 leerlingen gebruik van het hart. Wanneer de weersomstandigheden het toelaten zullen leerlingen tevens gebruik maken van de pauzeplekken buiten in de patio, het dek of het omliggende terrein. Uitgangspunt is dat het hart en de sportkantine plek dient te bieden aan circa 850 leerlingen.

Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta heeft aangegeven de levering van het los meubilair ter plaatse van het “hart” en de “sportkantine” op de nieuwbouwlocatie van VO Eemsdelta in Appingedam te willen aanbesteden. Het betreft hier een
Europese openbare procedure (procedure zonder voorafgaande selectie). Momenteel is de aannemer bezig met de uitvoering van de nieuwbouw. De oplevering van de volledige campus vindt plaats vóór 1 september 2022, echter zullen gebouwdelen eerder in gebruik genomen worden. Na gunning zal opdrachtnemer het ontwerp dat bij inschrijving is ingediend verder uitwerken om te komen tot een volledig inrichtingsontwerp dat geschikt is als leidraad om de inrichting/Levering
mee te realiseren en omschrijvingen van de uiteindelijke levering. De levering van het meubilair dient uiterlijk voor het nieuwe schooljaar van de campus op 1 september 2022 te geschieden.

Bron: Tenderned zondag 3 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257826

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *