Zero-emissie schoonmaakvoertuigen uit voorraad leverbaar en met handreiking – Aanbestedingsnieuws

Zero-emissie schoonmaakvoertuigen uit voorraad leverbaar en met handreiking

Laatst geupdate op februari 7, 2021 door redactie

Niet alleen is er van PIANOo pas een handreiking verschenen hoe zero emissie voertuigen duurzaam in te kopen ondanks de drakerige aanbestedingsrichtlijnen. De elektrische veegwagens zijn nu ook uit voorraad leverbaar vanuit de markt. Het beleid van Nederland is om in te zetten op volledig zero emissie mobiliteit. Dat geldt ook voor reinigingsvoertuigen. Afvalinzamelvoertuigen, veegmachines en veegvuilwagens komen vaak voor in de top drie als het gaat om type voertuigen met de meeste uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. De wagens stoten veelal diesel uit en blijven lang hangen op dezelfde plek.

PIANOo is enthousiast over de mogelijkheid van zero emissie reinigingsvoertuigen, getuige hun enthousiasme over hun eigen handreiking.

©Ravo 2020

Deze handreiking laat zien dat het allang niet meer onmogelijk is om de eerste stappen te zetten richting zero emissie reinigingsvoertuigen.

Marktverkenning

Dat het niet onmogelijk is om zero-emissie veegwagens in te kopen, dat blijkt ook wel. Aanbestedingsnieuws heeft even op de markt gekeken hoe de situatie er nu voor staat. Die blijkt stukken minder somber dan toen wij met Aanbestedingsnieuws begonnen. In 2008 verscheen vermoedelijk de eerste elektrische veegwagen in Nederland, in Apeldoorn bij het afvalbedrijf Circulus. Die was van het Italiaanse Correggio.

Is het omdat ie kleiner is? Dat je er met twee man in kan? Is het omdat de borstels smaller zijn uitgevoerd? Waarom weten we niet, maar het liep niet meteen storm met elektrische veegwagens, het heeft nog lang geduurd voor Aanbestedingsnieuws over de elektrificering van het veegwagenpark kon schrijven. Tegelijk was er wel een grote vraag naar, onder meer vanuit Amsterdam, dat het hele wagenpark wilde vernieuwen en daarom toenmalig wethouder Pieter Lietjens van Verkeer en Vervoer het vuur aan de schenen legde.

PIANOo publiceerde in de handreiking ook een staatje welke leveranciers er zoal zijn en als het gaat om veegwagens zijn het er in totaal 4, van Kampen, Emos en Holthuizen. Maar dus ook de RAVO, hofleverancier van de meeste gemeenten waaronder ook Amsterdam. En daar keken we nogal blij verrast van op want juist die was, voor zover wij wisten uit de Amsterdamse raadsvergaderingen, nog niet gelektrificeerd.

RAVO Benelux heeft inmiddels de RAVO 5 e-series, waar Assen en Rotterdam al voor gekozen hebben. Daarover berichtte de RAVO net vorige week, afgelopen 14 oktober. Uit een van hun persberichten blijkt, dat de gemeentelijke inkopers laaiend enthousiast zijn. De wagens hebben een hoge laadcapaciteit en actieradius.

“Wij zien diverse voordelen waar het gaat om elektrisch vegen”, vertelt Barry Vermaat Accountmanager Speciale voertuigen van de gemeente Rotterdam. “Er is geen sprake meer van uitstoot en de machine is stiller door het ontbreken van de dieselmotor. Daarnaast verwachten we dat de machine minder onderhoud vraagt en dat het onderhoud ook minder vervuilend is. Allemaal voordelen die bijdragen aan een beter milieu en ook merkbaar zijn voor de burger.”

Joep Kwak van de gemeente Assen vult aan:

“De eSeries voldoet aan onze (strenge) eisen voor inzetbaarheid en kan moeiteloos een dag meedraaien in onze planning. Daarnaast bespaart de elektrische machine de chauffeur een hoop lawaai.”

LPG

Ook de elektriciteit komt ergens vandaan. Regulier komt stroom van kolencentrales en kerncentrales net over de grens bij België. Daaromis het maar de vraag in hoeverre elektrische wagens daadwerkelijk beter zijn voor het milieu. Niet wanneer de stroom ervoor wordt geleverd door biomassa, en ook kernenergie is bedenkelijk groen. Er is dan alleen ogenschijnlijk sprake van zero-emissie voertuigen, bij de energiecentrale komt de emissie immers alsnog vrij.

Enkele grotere leveranciers hebben wel de beschikking over LPG-voertuigen en die zijn ook tweedehands verkrijgbaar. LPG is tot nu toe afkomstig van een restproduct van de productie van aardolie, dat anders de lucht in gaat. Wanneer het geen restproduct is, is LPG niet milieuvriendelijker, omdat ook methaan een broeikasgas is. Omdat het gebruik van LPG nog steeds miniem is, is er geen extra methaanuitstoot van. Ook tegen een klein budget is dus een reëele vergroening mogelijk.

Er zijn dus meer dan afdoende mogelijkheden voor inkopers om de reinigingsvoertuigen te vergroenen. Dus beste inkopers, waar wacht u nog op! Tender er op los!

Webinar

Dat is dan nog niet alles. Over twee dagen is er voor de inkoper die nog niet voor zich ziet hoe hij dit in de praktijk kan uitvoeren, een online toelichting van PIANOo .

Concreet aan de slag? Meld u nog aan voor het webinar Clean Vehicle Directive op 28 oktober 2020.

Tijdens het webinar Clean Vehicles Directive gaan we in op wat de richtlijn 2019/1161/EG precies inhoudt. De volgende vragen staan centraal:

  • Waar staan we op het gebied van duurzaam inkopen en hoe past de CVD daarin?
  • Wat houdt de CVD in? Wat is de impact van de CVD voor mijn organisatie?
  • Hoe brengen we de CVD in de praktijk?
  • Hoe kunnen we elkaar versterken en kennis bundelen?
  • Hoe kunt u zelf al aan de slag?

En alle andere mogelijke vragen die u heeft.

Datum en tijd

28 oktober 2020
10:00 – 11:30 uur

Zie eerder:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *