Marktconsultatie brandstofdepot voor Eindhoven Airport – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie brandstofdepot voor Eindhoven Airport

Foto: Pixabay.com/dayamay

Eindhoven Airport (EA) wil onderzoeken of een brandstofdepot (bulk liquid storage) op de luchthaven haalbaar en realistisch is. In de huidige situatie wordt kerosine vanuit hoofdknooppunten cq. centrale depots via de weg naar EA vervoerd door fuel providers die eveneens zorgdragen voor het fuelen van vliegtuigen. EA overweegt een brandstofdepot te (laten) realiseren indien een positieve impact kan worden gemaakt op leverbetrouwbaarheid, de transport/opslagkosten, duurzaamheid, toekomstbestendigheid, risico’s en veiligheid.

EA wil uit een marktconsultatie ophalen wat de mogelijkheden zijn m.b.t. een brandstofdepot. In 2009 zijn hier de eerste initiatieven voor genomen. Tot daadwerkelijke planvorming is het nog niet gekomen.
Het waarom van een brandstofdepotop de luchthaven.
Momenteel wordt EA voorzien van kerosine door middel van op en neer pendelende vrachtwagens, die rijden vanaf bv Pernis naar Eindhoven Airport. EA overweegt een brandstofdepot te realiseren, welke gevuld zou kunnen worden via het CEPS (Central European Pipeline System) van de NATO dat al een aftakking heeft naar het brandstofdepot van de Vliegbasis (Militaire deel). 

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • het verlagen van de transportkosten en daarmee de prijs voor de luchtvaartmaatschappijen.
  • leverbetrouwbaarheid behouden met het oog op de groei van de luchthaven
  • verminderen risico’s en CO2 uitstoot door het wegvallen van de transporten
  • toetreding nieuwe leveranciers vergemakkelijken

EA kiest ervoor om voor deze marktconsultatie, na ontvangst van een schriftelijke uitwerking op de vragen, de marktpartijen uit te nodigen. Alle deelnemende marktpartijen verkrijgen als voorbereiding dezelfde informatie en aan alle deelnemende marktpartijen worden dezelfde vragen gesteld en vooraf toegestuurd. Om voldoende in de gelegenheid te worden gesteld om, waar relevant, een inhoudelijke verdieping plaats te laten vinden, is gekozen voor ‘één-op-één’ bijeenkomsten, door middel van een uitnodiging via Microsoft Teams, tussen vertegenwoordigers van EA en twee deelnemers van de desbetreffende marktpartijen. Marktpartijen worden gevraagd in de vorm van een gesprek in te gaan op de vraagstellingen van EA. De ontvangen reacties worden volledig geanonimiseerd vastgelegd in een marktconsultatieverslag. Het doel van de marktconsultatie is om generieke kennis over ontwikkelingen en mogelijkheden op te halen. De bijeenkomst is om die reden nadrukkelijk niet
bedoeld voor het geven van een bedrijfspresentatie.

Sluitingstermijn inschrijving deelname marktconsultatie door middel van het participatieformulier 2 november 2020 voor 12:00. Vragen delen met ingeschreven marktpartijen 3 november 2020.  EA heeft diverse belangrijke thema’s vastgesteld voor de marktconsultatie. Vragen zijn rondom deze thema’s geclusterd. De thema’s zijn naar alle verwachting:
1. Organisatorische aspecten
2. Veiligheid, gezondheid en milieu (waaronder brandveiligheid)
3. Beveiliging
4. Ruimtelijke aspecten (Bouw & onderhoud, locatie)
5. Contracten, leveranciers en/of actoren, condities
6. Financiële en fiscale aspecten, regelgeving (belastingen, douane)

Bron: Tenderned 26 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209667

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *