Amsterdamse raadsvragen over gunning diesel gemeentevoertuigen aan Shell – Aanbestedingsnieuws

Amsterdamse raadsvragen over gunning diesel gemeentevoertuigen aan Shell

Raadslid Jasper Groen (GL) heeft vragen gesteld aan de Amsterdamse wethouder Pieter Litjens van Verkeer en Vervoer, (VVD) hoe het zit met de aanbesteding voor de diesel van gemeentelijke voertuigen. Veegwagens rijden nu door de stad met diesel. Een aanbesteding voor de diesel hiervoor, is gewonnen door Shell. Vandaag bericht het Parool dat de raad hier een motie over in voorbereiding heeft .

Veegwagens die op dagelijkse basis door de straten van Amsterdam trekken, rijden vrijwel zonder uitzondering op diesel. Recent is er een aanbesteding uitgeschreven voor de levering van diesel. Shell heeft die gewonnen en niet het bedrijf dat in de haven fueldiesel maakt (red. AN: Goodfuels).

De aanbesteding is vervolgens teruggetrokken en opnieuw uitgeschreven. In de nieuwe aanbesteding zou de hoeveelheid CO2 niet meetellen. Groen hoort graag of dit klopt en hoe dit kan. Dat strookt immers niet met de duurzaamheidsambities van de gemeente noch met de circulaire ambitie voor de haven. Raadslid Groen wil weten of de tender inderdaad is teruggetrokken en waarom? Kan de raad daaraan nog iets veranderen? Wil de wethouder laten uitzoeken om hoeveel liter diesel het per jaar gaat?

Litjens bevestigt daarop dat de aanbesteding in de gunningsfase is teruggetrokken. De aanbesteding loopt nu opnieuw. Er wordt nu uitgegaan van een startgunningsfase op 20 juni dit jaar. Men gaat uit van 1,6 miljoen liter brandstof het eerste jaar en het tweede jaar 1,8 miljoen liter. Gekozen is voor een kortdurend contract van twee jaar om zo flexibel mogelijk te zijn met het oog op toekomstige ontwikkelingen, zowel op het gebied van het wagenpark (waar de brandstof in moet kunnen) als qua energievoorziening.

Afgelopen 31 mei stelde de gemeenteraad nog vast akkoord te gaan met het programma Amsterdam Heel & Schoon, waarin onder meer is afgesproken om in te zetten op het verduurzamen en ‘verschonen’ van het eigen wagenpark, waaronder veegwagens en inzamelvoertuigen. Raadsleden Bosman (D66) en eerdergenoemde Groen, overwegen nu volgens het Parool een motie hoe diesel duurzamer kan worden ingekocht en hoe er anderszins kan worden ingezet op duurzame brandstoffen.

©ZaZ, 2016

Dat lijkt onze redactie het paard achter de wagen spannen. In plaats van diesel duurzaam inkopen, zou je ook kunnen denken aan gemeentevoertuigen die niet op diesel rijden.

Aanbestedingsnieuws heeft van insiders in de markt voor veegwagens bevestigd gekregen, dat veegwagens niet per se op diesel hoeven te rijden. Meerdere leveranciers van gemeentelijke voertuigen hebben al in hun wagenpark veegwagens die op LPG rijden, en willen eveneens investeren in ontwikkeling van elektrische veegwagens. Voor dat laatste ontbreekt het echter aan investeringsruimte bij gebrek aan het zicht op lange termijn opdrachten hiervoor.

Paradoxaal betekent een eerdere goede aankoop van kwalitiatieve veegwagens, dat de investering in nieuwe, duurzamere veegwagens uitblijft. Zolang de gemeente nog blijft rijden op de kwalitatief goede diesel-veegwagens, is er ook geen aanbesteding voor vervangende, duurzame veegwagens te verwachten.

2 thoughts on “Amsterdamse raadsvragen over gunning diesel gemeentevoertuigen aan Shell

  1. Wat een suffe reactie van de redactie. Gaat er omdat je CO2 en emissies bespaart – dat kan prima met een duurzame diesel. Minus 90% CO2 naast forse besparing op lokale emissies. LPG blijft hardstikke fossiel en doet niets voor het klimaat.

  2. Co2 en emissies besparen doe je niet met de diesel 0.0 van Shell. Dat is de crux. Duurzame diesel al dan niet opgemengd is een stap in de goede richting, maar Goodfuels (van de heer Kronemeyer ?) heeft de aanbesteding verloren, dus duurzaam, emissies en CO2, Amsterdam doet er voorlopig niet aan, vandaar ook de vragen in de raad. Zo beschouwd is LPG weliswaar fossiel, maar heeft minder schadelijke uitstoot. Elektrisch aandrijven kan ook, maar het gedans rond de bomen met de veegwagens is niet simpel van A naar B en wellicht daarom niet logisch in een grote stad. Misschien toch maar weer de bakfiets en de wilgetakken bezem.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *