Onderhoud E-installaties Grafisch Lyceum Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud E-installaties Grafisch Lyceum Rotterdam

Foto: Pexels.com

Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) is een vakinstelling op het gebied van media, design en technologie. Het GLR wordt gedreven door een
voortdurende ambitie om kwalitatief en innovatief beroepsonderwijs te verzorgen voor studenten, bedrijven en zelfstandige professionals in de creative industry.

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
Elektrotechnische installatie preventief:
Visuele controle elektrotechnische installatie Frequentie 1 x per jaar
Verdeelkasten Frequentie 1 x per jaar
Aardingsinstallatie Frequentie 1 x per jaar
Noodverlichting Frequentie 1 x per jaar
Het 1 maal per 5 jaar uitvoeren van de wettelijke verplichte inspectie conform de norm NEN 3140. De eerste maal dient in het eerste contractjaar uitgevoerd te worden. Na het uitvoeren van de inspectie welke overeenkomstig het gestelde in de NEN 3140 en NEN 1010 gebeurt, wordt een inspectierapport opgesteld. Het in orde maken van de geconstateerde bevindingen als ook het certificeren van de installatie door een her inspectie uit te voeren nadat gebreken zijn uitgevoerd is niet opgenomen.

Brand- meld/ ontruimingsinstallatie (maandelijks beheer) Frequentie 1 x per maandEn dan nog:
Brand- meld/ ontruimingsinstallatie (4 maandelijks beheer) Frequentie 1 x per 4maanden
Brand- meld/ ontruimingsinstallatie (jaarlijks beheer) Frequentie 1 x per jaar
Brandkleppen (alleen mbo) Frequentie 1 x per jaar
Brandslanghaspels Frequentie 1 x per jaar
Handblusmiddelen (schuimblussers e.d.) Frequentie 1 x per jaar
Droge blusleidingen (alleen mbo) Frequentie 1 x per 2 jaar

Opdrachtnemer heeft de installatieverantwoordelijkheid, borgt norm-, wet- en regelgeving en is daarnaast verantwoordelijk voor de inspecties, beheer, registraties en (goed)keuringen. Ook neemt opdrachtnemer een actieve adviesrol en denkt mee met de toepassing van relevante thema’s zoals verduurzaming, innovaties, energie, reductie en veranderende wet- en regelgeving en geeft anticiperend advies.

Onder correctief onderhoud wordt tenminste verstaan: Het opheffen van storingen aan de installaties en het repareren, reviseren en / of het vervangen van onderdelen.

De afgelopen jaren is bij benadering € 65.000,- per jaar inclusief btw voor preventief onderhoud uitgevoerd en circa € 25.000 per jaar inclusief btw voor correctief onderhoud. Aan de genoemde bedragen  kunnen geen rechten worden ontleend. 

De aanbesteding zal leiden tot een overeenkomst voor onbepaalde duur. Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds beëindigen met een tussentijdse opzegtermijn van 6 maanden. Projecten voor uitbreiding en vervanging tot een waarde van €150.000,-  exclusief btw zijn optioneel
onderdeel van de opdracht. Opdrachtgever kan ervoor kiezen projecten die te kwalificeren zijn als werken onderhands aan te besteden. Projecten met een waarde hoger dan € 150.000,-  exclusief btw worden in alle gevallen separaat aanbesteed.

Bron: Tenderned 26 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209655

.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *