Rapport Amsterdam Circulair: waardeketens met de minste weerstand – Aanbestedingsnieuws

Rapport Amsterdam Circulair: waardeketens met de minste weerstand

©Amsterdam 2018

Het rapport Amsterdam Circulair is naar de Amsterdamse Raad gestuurd en in te zien via. deze link.  De evaluatie van Amsterdam Circulair was al geagendeerd voor juli maar behandeling ervan in de raad is uitgesteld naar 13 september. Het is nog opgesteld onder leiding van toenmalig wethouder Abdulaheb Choho (D66) tegenwoordig opgevolgd door Marieke van Doorninck (GroenLinks)

Het college is tevreden over de evaluatie. Doordat het een prijs heeft uitgereikt gekregen op het SmartCity World Expo Congres, is de circulaire economie nu al weer in zicht  of zoals ze het zelf zeggen:

Het college onderschrijft de uitkomsten van de evaluatie, met als belangrijkste conclusie dat voldoende bewijskracht is geleverd dat een circulaire economie realistisch en rendabel is. De ambitie van Amsterdam om koploper te zijn in de transitie naar een circulaire economie, zoals verwoord in de Agenda Duurzaam, is waargemaakt. Dit wordt onder meer geïllustreerd door het ontvangen van deWorldSmart CityAwardvoor circulaire economie eind 2017 en de vele uitnodigingen voor nationale en internationale presentaties.

De gemeente evalueert dat het  structureel circulair inkopen, wat Amsterdam doet, een prikkel creëert voor leveranciers om circulair te gaan produceren, en biedt hen tevens een afzetmarkt.  De gemeente wil zich daarbij concentreren op twee waardeketens: consumptiegoederen en de bouw.

Voor de eigen gemeentelijke organisatie ligt de grootste potentie echter in de waardeketens bouw (in de fysieke stad) en consumptiegoederen (voor de eigen bedrijfsvoering).

Dat is interessant vooral omdat het dan klaarblijkelijk niet gaat over de verduurzaming van bedrijfskapitaal: de bezemwagens. Helaas vallen bezemwagens in een andere waardeketen, die wat minder makkelijk eraan toe gaat.De weg van de minste weerstand is natuurlijk in de waardeketen consumptiegoederen. Een duurzame chocoladereep kopen is nogal wat makkelijker dan een markt vol engineers te bewegen tot het electriseren van hun dieselwagentjes.

Leveranciers kunnen die niet leveren omdat er geen vraag is om het te maken en er is geen vraag, omdat het niet breed geleverd wordt. Dat berichtte Aanbestedingsnieuws al eens. Het product moet nog uitontwikkeld worden maar tegelijk heeft Amsterdam een behoefte om het wagenpark zsm uit te breiden. Dat kan niet als er nog iemand moet gaan uitvinden hoe er een electrische motor in de bezemwagens moet. Echt ambtenarenhumor, want laatkomers gaan in de Tour de France ook altijd met de spreekwoordelijke bezemwagen. De elektrische bezemwagens komen dus met de bezemwagen hahaha, dat is ook heel circulair, eigenlijk helemaal niet grappig.

Het zou zich dus idealiter, denkt de redactie van Aanbestedingsnieuws maar even mee met de denkbeeldig in inkoop en aanbesteding geinteresseerde Amsterdamse gemeenteraadsfracties, voor de hand liggen om schande te spreken van het gebrek aan ambities in dit handelingsperspectieven-momentje ten aanzien van circulair inkopen; en keihard in te zetten op een nieuw inkoopinstrument van het innovatiegerichte inkopen, dat PIANOo (vergeet muziek) net uitgebreid heeft gepubliceerd, om te komen tot een traject) waarbij leveranciers via een soort prijsvraagconstructie worden belóónd voor de ontwikkeling van hun innovatieve producten met een grotere vraag ernaar.

Een echt slim raadslid zou dan tot de conclusie komen dat er een onderzoeks-en ontwikkelopdracht moet worden gegund omdat het gewenste product -elektrisch bezemwagentje-  nog niet op de markt is. Maar tegen de tijd dat je goed en wel hebt uitgelegd wat de ellende is met dat innovatief inkopen, dat je algauw krijgt dat het verstrekken van de prijs als ongeoorloofde staatssteun wordt aangemerkt wanneer je daarvoor een aanbesteding had kunnen uitschrijven, dan valt de publieke tribune natuurlijk in slaap.

Hartstikke interessant dus om te lezen al deze handelingsperspectieven op het circulaire Amsterdam. Duurzaam bouwen was dus de andere waardeketen en wat dat betreft was er nog wel meer interessants te lezen voor het weekend. En als je daar geen zin in hebt kun je ook afwachten tot wat ze gaan zeggen 13 september bij de raadsvergadering. Dat doen de meeste raadsleden ook altijd, vertrouwde een ex-raadslid de redactie van Aanbestedingsnieuws toe.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *