VVD en 50+ stellen vragen over aanbesteding WMO Hardenberg – Aanbestedingsnieuws

VVD en 50+ stellen vragen over aanbesteding WMO Hardenberg

Linda Verschuur van 50PLUS en Jeanet Meijerink van de VVD, beiden in de gemeente Hardenberg, hebben schriftelijke vragen gesteld over de aanbesteding huishoudelijke hulp. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een brief van de Coöperatie Helpgewoon afdeling Hardenberg die het enorm betreuren dat zij niet één van de partijen zijn die in aanmerking komen voor de aanbesteding huishoudelijke hulp.

Daarnaast zijn er naar aanleiding van deze brief, technische vragen gesteld door 50PLUS, aan het ambtelijk apparaat en heeft u in de
raadsvergadering een opmerking gemaakt met betrekking tot Helpgewoon. De raad heeft een voorkeur voor leveranciers maar die lijkt niet gekend in de huishoudelijke hulp-aanbesteding.

1) Organisatie Helpgewoon thuiszorg Hardenberg heeft laten weten dat zij zich niet kunnen vinden in dit besluit. De organisatie moet stoppen als dit besluit definitief is. Helpgewoon is in onze ogen een hele goede partij om zorg te verlenen in onze gemeente, zij hebben een goede tevredenheidsscore, zijn een platte organisatie met weinig overheadkosten en dat ze geliefd zijn is te merken in de groei die ze de laatste jaren hebben laten zien. Namelijk met meer dan 300% gestegen naar 88 tevreden gebruikers van hun service.
Bestaat er ook een mogelijkheid om via een procedure alsnog toegevoegd te kunnen worden? In plaats van via onderaannemerschap via één van de grote partijen te worden toegevoegd. En mocht dat niet kunnen wat zijn dan de financiële gevolgen voor de medewerkers die nu via Helpgewoon hun diensten aanbieden?
2) U kiest voor 3 aanbieders omdat ze genoeg capaciteit hebben om de zorg te leveren in onze gemeente, maar er zijn maar 2 partijen die ook historie hebben in onze gemeente. Hoeveel van de 1395 inwoners die gebruik maken van de voorziening huishoudelijke hulp waren in december 2020 ondergebracht bij Carinova of Beter Thuis Wonen?
3) Is dit het gevolg van de Europese aanbesteding? Waarom hebben we gekozen voor een Europese aanbesteding ? Heeft dit tot uitsluiten van de kleine(re) partijen geleid?

NDR:

Volgens Aanbestedingsnieuws is het niet de eerste keer dat een goede leverancier aan de kant wordt gezet voor een waar nog geen ervaring mee is, om onduidelijke redenen. En er kennelijk ook niet de politieke wil bestaat om het bestuur te dwingen de contracten langs andere weg alsnog te gunnen aan de vorige leverancier. Dit gebeurt om de haverklap met aanbestedingen en is naar het inzicht van Aanbestedingsnieuws inderdaad intrinsiek aan het aanbestedingsproces, waarbij niet mag worden gekeken naar de prestaties in het verleden.

Een mogelijke politieke oplossing is om lokale ondernemers te bevoordelen bij het gunnen van de opdracht. Kennelijk is dat het geval onder meer in Urk. Dat kan echter alleen van tevoren in een motie aan de inkopers worden meegegeven.  Dit is ook geen oplossing wanneer de lokale huishoudelijke hulp niet al in een eerder stadium is afgebroken na een aanbesteding. Ook is het de vraag in hoeverre de aanbestedingsregelgeving daar ruimte voor laat, al is het beleid rond zorginkopen door de EU met de corona erg versoepeld. Zie daarvoor: Uitgangspunten Corona Staatssteun

 

Zie:

https://denoordoostpolder.nl/artikel/1147995/vvd-geef-bij-aanbesteding-voorrang-aan-lokale-zorgaanbieders.html

Oldambt staakt aanbesteding huishoudelijke hulp

Protest in Roosendaal tegen aanbesteding thuiszorg naar nieuwkomer Axxiccom

CPB Rapport: strenge selectiecriteria loslaten bij zorginkoop

Europa Decentraal signaleert meer uitspraken zorginkoop

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *