Nieuwbouw Kindcentrum De Treffer Gorredijk – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Kindcentrum De Treffer Gorredijk

Ipressie: © Gemeente Opsterland

De gemeente Opsterland organiseert een aanbesteding volgens de Nationale niet-openbare procedure om te komen tot contractering van een ondernemer ten behoeve van de realisatie van het werk “het realiseren van de nieuwbouw van Kindcentrum De Treffer te Gorredijk”. Op deze aanbesteding zijn de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing.

Voor de realisatiefase van ” Kindcentrum De Treffer te Gorredijk” wil de gemeente Opsterland een overeenkomst aangaan met 2 marktpartijen (een bouwkundig aannemer en een installatietechnisch aannemer). Het werk wordt in 2 percelen aangeboden, te weten:

  • Perceel 1: bouwkundig
  • Perceel 2: installaties

Per perceel wordt een inschrijving gedaan en zal er een aparte overeenkomst worden gesloten. Van de bouwkundig aannemer wordt verlangd dat zij de coördinatie van alle werkzaamheden (installaties) verzorgt. Perceel 2, installaties, zal meervoudig onderhands worden aanbesteed.

Het onderwerp van de aanbesteding is de realisatie van een 8 groepige school voor primair onderwijs met daaraan gekoppeld een kinderdagopvang. De school met kinderopvang dient vóór het schooljaar 2022-2023 van start gaat gereed te zijn voor gebruik. Voor deze aanbesteding wordt gewerkt met een plafondbedrag: een maximaal bedrag dat beschikbaar is voor dit contract. De ondernemer met de laagste inschrijving binnen dit plafondbedrag komt het eerst voor gunning in aanmerking. In de inschrijvingsleidraad zal het plafondbedrag bekend gemaakt worden. Er zullen maximaal 4 gegadigden worden uitgenodigd tot inschrijving.

Bron: Tenderned 21 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217541

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *