Europa Decentraal signaleert meer uitspraken zorginkoop – Aanbestedingsnieuws

Europa Decentraal signaleert meer uitspraken zorginkoop

Het aantal aanbestedingsrechtelijke geschillen in zorginkopen nemen toe. Dat signaleert Marieke Merkus van Europa Decentraal. Het gaat om kort gedingen op het gebied van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Merkus leidt uit de uitspraken af dat er een ruime beoordelingsvrijheid is voor de aanbesteders, degene die de aanbesteding uitschrijft.

Merkus: “Daarnaast kan voor aanbestedingen in het algemeen uit de kort gedingen in Gelderland worden afgeleid dat een in principe ontoelaatbare tussentijdse wijziging van een gunningscriterium niet altijd tot een heraanbesteding hoeft te leiden. Dat is het geval als het duidelijk is dat er in de praktijk geen potentiële inschrijvers zijn die door deze wijziging van inschrijving hebben afgezien.

Bron: Europa Decentraal website fragment

Europa Decentraal vindt dat aanbestedende gemeenten kunnen leren van de wijze waarop andere gemeenten de zorginkoop binnen het sociale domein vormgeven en de manier waarop geschillen in dat domein beoordeeld worden door de nationale rechter. Merkus wijst verder op de  uitgebrachte Handreiking aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet voor meer inzicht in de verschillende wijzen waarop de genoemde wetten uitgevoerd kunnen worden.

Deze handreiking schetst de diverse mogelijkheden waarop gemeenten zorg kunnen inkopen. De keuze uit de instrumenten aanbestedeninbestedensubsidie en open house zorgt hierbij volgens de handreiking voor een optimale beleidsvrijheid voor gemeenten.

 

Zie ook: Europa Decentraal
https://europadecentraal.nl/trend-meer-kort-gedingen-kader-aanbestedingen-zorginkoop/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *