Uitbesteding IT-beheerdiensten NTS – Aanbestedingsnieuws

Uitbesteding IT-beheerdiensten NTS

Foto: Pixabay.com

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)  heeft sinds 1997 de wettelijke taak om donatie en transplantatie in goede banen te leiden. Dit geschiedt in opdracht van het ministerie van VWS. Binnen NTS is het orgaancentrum verantwoordelijk voor het raadplegen van het donorregister voor potentiële orgaan- en weefseldonoren. Verder coördineert het orgaancentrum de gehele weefselprocedure inclusief de beoordeling van de geschiktheid van weefsels, uitname van weefsels, transplantatie en nazorg. NTS is daarnaast uitvoerder van het “orgaancentrum” en beheerder van databases waar data wordt verzameld van het hele donatie- en transplantatieproces. In deze hoedanigheid is NTS verantwoordelijk voor essentiële bedrijfsprocessen in de keten waarbij ook ICT-ondersteuning een belangrijke rol speelt. NTS heeft een kritische functie die een 24 x 7 beschikbaarheid moeten hebben: het orgaancentrum. Deze aanbesteding richt zich op het onderdeel ‘kantoorautomatisering’. NTS heeft nu
een ICT-coördinator en een werkplekbeheerder in dienst.

Zonder kantoorautomatisering kunnen de medewerkers van NTS niet werken. Het is ook een proces waarbij informatieveiligheid een steeds belangrijker aandachtsgebied is. Tegelijkertijd is het een vakgebied waar meerdere expertises bij nodig zijn. Er verandert ook veel waardoor het belangrijk is dat de expertise actueel blijft en dat er ervaring is om de actuele marktstandaarden en mogelijkheden toe te passen. NTS heeft de afdeling orgaancentrum die 24/7 beschikbaar is en daarbij moet beschikken over een goed functionerende werkplek, er moet daarvoor 24/7 support beschikbaar zijn. NTS heeft niet zelf de mensen in dienst om aan al deze aspecten adequate invulling te geven, daarom heeft de NTS hiervoor een partner nodig die haar “ontzorgt”. Daarvoor is “betrokkenheid” nodig tussen de dienstverlener en NTS. Die “betrokkenheid” is zichtbaar doordat er regelmatig contact is, doordat er duidelijke personen zijn bij de dienstverlener die op de hoogte zijn van de situatie van NTS,
doordat NTS meegenomen wordt in de relevante marktontwikkelingen. Een goede samenwerking is mensenwerk en tegelijkertijd kan die ook georganiseerd worden waarbij de dienstverlener een actieve rol heeft. De kantoorautomatisering is afgelopen jaren sterk gemoderniseerd naar cloud en saas met zoveel als mogelijk gebruikmaking van Microsoft technologie op basis van Microsoft 365 Business licenties. De contractperiode met de huidige dienstverlener eindigt begin november 2023. NTS wenst op basis van deze aanbestedingsprocedure een nieuwe dienstverlener te selecteren.

NTS gunt de Opdracht voor onbepaalde tijd. Dit is uiteraard niet hetzelfde als ‘onbeperkt’. Duurovereenkomsten kenmerken zich doordat ze gedurende de looptijd door opzegging kunnen worden beëindigd. De ingangsdatum van de overeenkomst is 9 september 2023. NTS garandeert een looptijd van vijf jaar, uiteraard onder voorbehoud van het algemene recht van NTS de overeenkomst vanwege een verzuim van dienstverlener te ontbinden. Na afloop van deze periode van vijf jaar bestaat er voor NTS gedurende een periode van twee jaar een eenzijdig recht de overeenkomst door opzegging te beëindigen. Na afloop van deze twee jaar bestaat er voor beide partijen het recht de overeenkomst door opzegging te beëindigen. Naast de overeenkomst zal een verwerkersovereenkomst worden gesloten.

Aanbesteder hanteert bij deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Deze bestaat uit twee fasen een aanmeldings- en een inschrijvingsfase. NTS wil  komen tot een kwalificatie en nadere selectie van vijf gegadigden. De (voorlopige) gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), gelet op de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 4 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299750

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 juni 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *